Logo Uniwersytetu
English
Logo Wydziału Leśnego

prof. dr hab. Jerzy Szwagrzyk


zdjęcie jsz

Zakład Bioróżnorodności Leśnej

Uniwersytet Rolniczy
Wydział Leśny
Al. 29-Listopada 46
31-425 Kraków

pokój: 914B

tel: +48 12 662 51 22
rlszwagr@cyf-kr.edu.pl


Uzyskane stopnie naukowe:

 • magistra: 1981, Akademia Rolnicza w Krakowie, leśnictwo;
 • doktora: 1990, Akademia Rolnicza w Krakowie, nauki leśne;
 • doktora habilitowanego: 1998, Uniwersytet Jagielloński, biologia, ekologia roślin;
 • tytuł profesora nauk leśnych: rok 2003, na wniosek Wydziału Leśnego Akademii Rolniczej w Krakowie

Najważniejsze prace naukowe opublikowane w ostatnich latach:

 • Szwagrzyk J., Szewczyk J., Maciejewski Z. 2012. Shade-tolerant tree species from temperate forest differ in their competitive abilities; A case study from Roztocze, south-eastern Poland. Forest Ecology and Management. 282: 28-35.
 • Maciejewski Z., Szwagrzyk J. 2011. Long-term changes in stand composition of natural forest associations in the Roztocze Highlands (south-eastern Poland). Polish Journal of Ecology 59, 3: 535-549.
 • Szewczyk J., Szwagrzyk J., Muter E. 2011. Tree growth and disturbance dynamics in old-growth Subalpine spruce forests of Western Carpathians. Canadian Journal of Forest Research 41: 938-944.
 • Szewczyk J., Szwagrzyk J. 2010. Spatial and temporal variability of natural regeneration in an old-growth temperate forest. Annals of Forest Science 67: doi: 0.1051/forest/2009095.
 • Pancer-Koteja E., Szwagrzyk J., Guzik M. 2009. Quantitative estimation of vegetation changes by comparing two vegetation maps. Plant Ecology 205: 139-154.
 • Holeksa J., Saniga M., Szwagrzyk J., Czerniak M., Staszyńska K., Kapusta P. 2009. A giant tree stand in the West Carpathians – An exception or a relic of formerly widespread mountain European forests? Forest Ecology and Management 257: 1577-1585.
 • Szwagrzyk J., Szewczyk J. 2008. Is natural regeneration of forest stands a continuous process? A case study of an old-growth forest of the Western Carpathians. Polish Journal of Ecology 56, 4.
 • Szwagrzyk J., Gazda A. 2007. Aboveground standing biomass and tree species diversity in natural stands of Central Europe. Journal of Vegetation Science 18: 555-562.
 • Gazda A., Szwagrzyk J., Nybom H., Werlemark G. 2007. Morphological and genetical variability of Rubus hirtus (Waldst. & Kitt.) individual plants under partially cut forest stand. Polish Journal of Ecology 55, 1: 49-55.
 • Holeksa J., Saniga M., Szwagrzyk J., Dziedzic T., Ferenc S., Wodka M. 2007. Altitudinal variability of stand structure and regeneration in the subalpine spruce forests of the Poľana biosphere reserve, Central Slovakia. European Journal of Forest Research 126: 303-313.

Udział w projektach badawczych w ciągu ostatnich lat:

 • Grant promotorski N N309 716240 "Różnorodność gatunkowa i strukturalna dolnoreglowych lasów w Beskidach na tle zróżnicowania ich statusu ochronnego i formy własności", kierownik projektu, 2011-2012.
 • Projekt własny N N304 325436 „Akumulacja grzybów patogenicznych w glebie jako mechanizm przeciwdziałający długotrwałej dominacji jednego gatunku drzewa w naturalnych lasach strefy umiarkowanej”, kierownik projektu, 2009-2012.
 • Grant promotorski N N304 219337 „Maksymalna wysokość i tempo wzrostu na wysokość u cienioznośnych gatunków drzew liściastych jako miara ich potencjału konkurencyjnego”, kierownik projektu, 2009-2011.
 • Grant promotorski N N309 072436 „Wpływ struktury drzewostanu i topografii terenu na rozmieszczenie listowia oraz kształtowanie warunków dla rozwoju naturalnego odnowienia w drzewostanach dolnoreglowych”, kierownik projektu, 2009-2010.
 • Grant promotorski 2 P04G 030 28 " Analiza wpływu czynników naturalnych i antropogenicznych na kształtowanie się zasięgu lasu i kosodrzewiny w Tatrach", kierownik projektu, 2005-2008.
 • Zadanie badawcze w ramach projektu zamawianego PBZ-KBN-087/P04/2003, zadanie badawcze: „Rola konkurencji i dyspersji w kształtowaniu różnorodności gatunkowej w lasach naturalnych środkowej Europy" - kierownik zadania badawczego, 2003-2007.
 • Grant promotorski 2 P04F 044 26 "Dynamika populacji gatunków drzewiastych w lasach o charakterze naturalnym w Roztoczańskim Parku Narodowym" – kierownik projektu, 2004-2007.
 • Projekt własny Nr 3 P04F 07024 „Relacje przestrzenne między dynamiką drzewostanu a rozwojem odnowień w lasach naturalnych” – kierownik projektu, 2003-2006.