Logo Uniwersytetu
English
Logo Wydziału Leśnego
Zakład
Bioróżnorodności
Leśnej
Aktualności
Konferencja naukowa
Ochrona ścisła w parkach narodowych i rezerwatach
7-9 czerwca 2017
więcej...
Kontakt
Al. 29-Listopada 46, 31-425 Kraków
Sekretariat: Mgr inż. Andrzej Małobęcki
tel. 12 662 51 56 a.malobecki@ur.krakow.pl
2009-2017 Uniwersytet Rolniczy w Krakowie im. Hugona Kołłątaja 31-120 Kraków, Al. Mickiewicza 21, fax: (012) 633 62 45