KOŁO NAUKOWE LEŚNIKÓW

 

Sekcja Botaniki Leśnej i Ochrony Przyrody

 

 Opiekun naukowy:

            dr inż. Jan Bodziarczyk

 Przewodniczący:

            inż. Rafał Kozubek

 

 Główne kierunki zainteresowań:

 - florystyka

 - ochrona przyrody

 - ekologia gatunków rzadkich i chronionych.

 

 Sekcja od wielu lat prowadzi badania na stałych powierzchniach, między innymi w:

 - Pienińskim Parku Narodowym

 - Słowińskim Parku Narodowym

 - Gorcach

 - Beskidzie Niskim

 - Karpatach Ukraińskich

 - na Wyżynie Miechowskiej.

 

Wyniki z przeprowadzanych badań przedstawiane

są corocznie na sesji Kół Naukowych.

 

Sekcja przyciąga studentów wszystkich lat obu specjalności.

 

Spotkania, w trakcie których studenci bądź osoby zaproszone prezentują swoje referaty, odbywają się nieregularnie kilkanaście razy w roku. Mają one charakter otwarty.

 

Ponadto raz w roku (w okresie wakacji) organizowany jest obóz naukowy.