Dorobek

UDZIAŁ W SESJACH KÓŁ NAUKOWYCH

PUBLIKACJE

DYPLOMY

UDZIAŁ W SESJACH KÓŁ NAUKOWYCH:

 

ˇ        23.02.1996 r. Kraków. Ogólnouczelniana Sesja Kół Naukowych. Referat: Jakub Michalcewicz "Wkraczanie drzew i krzewów na polany Łazek Niżny i Ligarki w Pienińskim Parku Narodowym" - III nagroda. Opiekun naukowy: mgr inż. Jan Bodziarczyk.

ˇ        26.11.1997 r. Kraków. XXIV Sesja Naukowa Koła Naukowego Leśników. Referat: Andrzej Bieniek "Struktura i dynamika nadmorskiego boru bażynowego Empetro nigri-Pinetum" - I nagroda. Opiekun naukowy: mgr inż. Jan Bodziarczyk.

ˇ        26-27.05.1998 r. Rzeszów. Ogólnouczelniana Sesja Kół Naukowych. Referat: Andrzej Bieniek "Struktura i dynamika nadmorskiego boru bażynowego Empetro nigri-Pinetum". Opiekun naukowy: mgr inż. Jan Bodziarczyk.

ˇ        07.04.2000 r. Kraków. XXV Sesja Naukowa Koła Naukowego Leśników.

      1. Referat: Maciej Szczygielski "Ocena stanu populacji szachownicy kostkowatej Fritillaria meleagris L. na Pogórzu Przemyskim" - III nagroda. Opiekun naukowy: dr inż. Jan Bodziarczyk.

      2. Referat: Marcin Giel i Marek Glapa "Formacje roślinne Azji Centralnej" - na podstawie wyprawy przyrodniczej do Mongolii. Opiekun naukowy: dr inż. Jan Bodziarczyk.

ˇ        25.05.2004 r. Kraków. Ogólnouczelniana Sesja Kół Naukowych. Referat: Robert Drajewicz, Iwona Czerwień, Marcin Scelina "Wtórna sukcesja roślinności leśnej na wybranych polanach w Pienińskim Parku Narodowym" - I nagroda. Opiekun naukowy: dr inż. Jan Bodziarczyk.

ˇ        26.05.2004 r. Kraków - Uniwersytet Jagielloński. Współudział w zorganizowaniu I Sesji poświęconej wynikom badań naukowych studentów UJ i AR z Krakowa. Referat: Marcin Scelina "Flora i roślinność Czarnohory". Opiekun naukowy: dr inż. Jan Bodziarczyk.

ˇ        01.06.2006 r. Kraków. Ogólnouczelniana Sesja Kół Naukowych. Referat: Markewycz P., Nitoń M., Ramut M. "Struktura górnoreglowego boru świerkowego w masywie Pietrosa w Czarnohorze (Karpaty Ukraińskie)" - wyróżnienie, jako jedyny referat z Wydziału Leśnego. Opiekun naukowy: dr inż. Jan Bodziarczyk.

ˇ        02.06.2006 r. Kraków - Uniwersytet Jagielloński. Współudział w zorganizowaniu II Sesji poświęconej wynikom badań naukowych studentów UJ i AR z Krakowa "Czarnohora 2003-2004". Referat: Markewycz P., Nitoń M., Ramut M. "Struktura górnoreglowego boru świerkowego w masywie Pietrosa w Czarnohorze (Karpaty Ukraińskie)".

ˇ        21-22.05.2007 r. Kraków. Ogólnopolska Sesja Kół Naukowych Akademii Rolniczej. Prezentacja posteru: Piotr Chachuła: "Grzyby wielkoowocnikowe Macromycetes na obszarze pomnika przyrody nieożywionej "Wapiennik w Inwałdzie"" - I lokata w kategorii posterów. Opiekun naukowy: dr inż. Jan Bodziarczyk.

ˇ        07.03.2008 r. Kraków. XXXIII Sesja Koła Naukowego Leśników.

1. Referat: Tomasz Krupa "Charakterystyka populacji cisa pospolitego Taxus baccata L. w Beskidzie Niskim" - II lokata. Opiekun naukowy: dr inż. Jan Bodziarczyk.

2. Referat: Katarzyna Andruch, Jakub Baran, Małgorzata Grobela "Struktura górnoreglowego boru świerkowego w Gorganach (Karpaty Ukraińskie)" - III lokata. Opiekun naukowy: dr inż. Jan Bodziarczyk.

ˇ        05.04.2008 r. Zakopane. I Ogólnopolska Konferencja Studentów Leśnictwa.

      1. Referat: Katarzyna Andruch, Jakub Baran, Małgorzata Grobela "Struktura górnoreglowego boru świerkowego w Gorganach (Karpaty Ukraińskie)" - I lokata. Opiekun naukowy: dr inż. Jan Bodziarczyk.

      2. Referat: Tomasz Krupa "Charakterystyka populacji cisa pospolitego Taxus baccata L. w Beskidzie Niskim" - II lokata. Opiekun naukowy: dr inż. Jan Bodziarczyk.

ˇ        29.05.2008 r. Kraków. Ogólnouczelniana Sesja Kół Naukowych Uniwersytetu Rolniczego im. H. Kołłataja w Krakowie:

      1. Referat: Tomasz Krupa "Charakterystyka populacji cisa pospolitego Taxus baccata L. w Beskidzie Niskim" - III lokata. Opiekun naukowy: dr inż. Jan Bodziarczyk.

      2. Referat: Katarzyna Andruch, Jakub Baran, Małgorzata Grobela "Struktura górnoreglowego boru świerkowego w Gorganach (Karpaty Ukraińskie)" - wyróżnienie. Opiekun naukowy: dr inż. Jan Bodziarczyk.

ˇ        11.03.2009 r. Kraków. XXXIV Sesja Koła Naukowego Leśników.

      1. Referat: Paweł Kauzal "Walory przyrodnicze środowiska miejskiego i konieczność ich ochrony" - III lokata. Opiekun naukowy: dr inż. Jan Bodziarczyk.

      2. Referat: Michał Mackiewicz, Małgorzata Grobela "Dynamika roślinności na opuszczonych polanach Pienińskiego Parku Narodowego" - wyróżnienie. Opiekun naukowy: dr inż. Jan Bodziarczyk.

ˇ        02-05.04.2009 r. Białowieża. II Ogólnopolska Konferencja Studentów Leśnictwa. Referat: Paweł Kauzal "Walory przyrodnicze środowiska miejskiego i konieczność ich ochrony". Opiekun naukowy: dr inż. Jan Bodziarczyk.

ˇ        08-09.05.2009 r. Olsztyn. XXXVIII Międzynarodowe seminarium kół naukowych "Koła naukowe szkołą twórczego działania".

ˇ        08-09.05.2009 r. Olsztyn. XXXVIII Międzynarodowe seminarium kół naukowych "Koła naukowe szkołą twórczego działania". Referat: Michał Mackiewicz, Małgorzata Grobela "Dynamika roślinności na opuszczonych polanach Pienińskiego Parku Narodowego". Opiekun naukowy: dr inż. Jan Bodziarczyk.

 Powrót

PUBLIKACJE

 

Powstałe na podstawie danych z obozów naukowych. Współautorami - czcionka wytłuszczona - są ówcześni studenci, członkowie KNL Sekcji Botaniki Leśnej i Ochrony Przyrody:

 

Bartoszek L., Haberska A., Szwagrzyk J. 1990. Zarastanie przez drzewa i krzewy polan Łazek Niżni i Ligarki w Pienińskim Parku Narodowym. Chrońmy Przyr. Ojcz. 46. 6: 17-51.

 

Bodziarczyk J., Kucharzyk S., Różański W. 1992. Wtórna sukcesja roślinności leśnej na opuszczonych polanach kośnych w Pienińskim Parku Narodowym. Pieniny - Przyroda i Człowiek, 2: 25-41.

 

Bodziarczyk J., Szwagrzyk J., Michalcewicz J. 1996. Procesy spontanicznej renaturalizacji w Pienińskim Parku Narodowym. Przegl. Przyr. VII, 3-4: 83-94.

 

Bodziarczyk J., Michalcewicz J., Szwagrzyk J. 1999. Secondary forest succession in abandoned meadows of the Pieniny National Park. Ekol. pol. 47. 2: 209-223.

 

Bodziarczyk J., Markewycz P., Nitoń M., Ramut M. 2006. Struktura górnoreglowego boru świerkowego w masywie Pietrosa w Czarnohorze (Karpaty Ukraińskie). Czarnohora. Przyroda i Człowiek. Instytut Geografii i Gospodarki Przestrzennej UJ. Kraków. s.81-96.

 

Ronikier A., Chachuła P., Kujawa A. 2006. Mycena tenuispinosa (Fungi, Agaricales), a species new to Poland. Polish Botanical Journal. 51. 2: 217-220.

 

Bodziarczyk J., Drajewicz R. 2007. Dynamika roślinności na opuszczonych polanach Pienińskiego Parku Narodowego. Studia Naturae. 54. cz. I: 13-46.

Powrót

 

DYPLOMY:

 

Powrót