• Zdjecie0
  • zdjecie1
  • zdjecie2
  • zdjecie3
  • zdjecie4
Development of soil quality 
indices for natural forest habitats
of lowlands and uplands in Poland
and its application in silviculture28 Kongres Polskiego Towarzystwa Gleboznawczego

PDF
Print
Wednesday, 19 October 2011
There are no translations available.

W dniach 5-9 września 2011 roku w Toruniu odbył się 28 Kongres Polskiego Towarzystwa Gleboznawczego. W trakcie Kongresu zostały zaprezentowane liczne prace pracowników Katedry Gleboznawstwa Leśnego Uniwersytetu Rolniczego w Krakowie przygotowane na podstawie danych zebranych w trakcie realizacji projektu pt. „Opracowanie indeksów jakości gleb dla naturalnych siedlisk leśnych nizin i wyżyn Polski i ich zastosowanie w gospodarce leśnej”.

Brożek S. Odmiany troficzne podtypów jako jednostka niższego rzędu w klasyfikacji gleb.

Błońska E. Aktywność enzymatyczna w zróżnicowanych troficznie glebach leśnych.

Pacanowski P. Przestrzenna niejednorodność gleby w drzewostanach sosnowych i dębowych.

 

Artykuły w Rocznikach Gleboznawczych

PDF
Print
Tuesday, 18 October 2011
There are no translations available.

W Rocznikach Gleboznawczych Tom LXII Nr4 ukazały się artykuły pracowników Katedry Gleboznawstwa Leśnego Uniwersytetu Rolniczego w Krakowie, które są podsumowaniem projektu pt. „Opracowanie indeksów jakości gleb dla naturalnych siedlisk leśnych nizin i wyżyn Polski i ich zastosowanie w gospodarce leśnej”.

Brożek S.: Gleby i siedliska leśne nizin i wyżyn polski – ujęcie klasyczne i numeryczne

Brożek S., Zwydak M., Lasota J., Różański W.: Założenia metodyczne badań związków między glebą a zespołami roślinnymi w lasach

Zwydak M., Lasota J., Brożek S., Wanic T.: Różnorodność gleb zespołów borów sosnowych

Lasota J., Zwydak M., Wanic T., Brożek S: Różnorodność gleb zespołów  borów mieszanych

Lasota J., Brożek S., Zwydak M., Wanic T.: Różnorodność gleb acydofilnych  lasów liściastych, świetlistej dąbrowy subkontynentalnej oraz ubogich postaci  grądów

Lasota J., Brożek S., Zwydak M.,Wanic T.: Różnorodność gleb żyznych  buczyn i grądów

Wanic T., Brożek S., Lasota J., Zwydak M.: Różnorodność gleb olsów i łęgów

Brożek S., Zwydak M., Pacanowski P.: Odmiany troficzne podtypów gleb jako jednostki niższego rzędu w systematyce gleb w lasach

Brożek S., Lasota J., Zwydak M., Wanic T., Gruba P., Błońska E.:
Zastosowanie siedliskowego indeksu glebowego (sig) w diagnozie typów siedlisk leśnych

Lasota J., Brożek S., Zwydak M.: Zastosowanie siedliskowego indeksu  glebowego (sig) w projektowaniu składu gatunkowego odnawianych lasów

Błońska E.: Enzymy glebowe i ich znaczenie w ocenie aktywności biologicznej gleb leśnych na przykładzie rezerwatów przyrody nizin i wyżyn Polski

Wanic T., Błońska E.: Zastosowanie metody SIG w ocenie przydatności  terenów porolnych do hodowli lasu

Gruba P., Mulder J., Pacanowski P.: Wpływ drzewostanu na siedliskowy indeks glebowy

Brożek S.: Gleby siedlisk leśnych terenów chronionych nizin i wyżyn Polski  – synteza badań

 

Zakończenie projektu

PDF
Print
Tuesday, 18 January 2011
There are no translations available.

Obecnie jesteśmy w trakcie przygotowania raportu końcowego i publikacji będących podsumowaniem projektu pt. „Opracowanie indeksów jakości gleb dla naturalnych siedlisk leśnych nizin i wyżyn Polski i ich zastosowanie w gospodarce leśnej”

 

19th World Congress of Soil Science

PDF
Print
Tuesday, 18 January 2011
There are no translations available.

Brisbane Australia 1-6 August 2010

dr inż. Piotr Gruba zaprezentował pracę dotyczącą projektu pt. „Opracowanie indeksów jakości gleb dla naturalnych siedlisk leśnych nizin i wyżyn Polski i ich zastosowanie w gospodarce leśnej” realizowanego w Katedrze Gleboznawstwa Leśnego

 

Wizyta profesora Jana Muldera

PDF
Print
Wednesday, 31 March 2010
There are no translations available.

Wizyta  profesora  Jana Muldera z Department of Plant and Environmental Sciences, Norwegian University of  Life Sciences, Aas, marzec 2010

 

Konferencja w Berlinie

PDF
Print
Monday, 22 March 2010
There are no translations available.

Konferencja w Berlinie „International Conference on Soil Fertility and Productivity, Two Features to be Distinguished”, 17-20.03.2010


alt

 

Wizyta w Norwegian University of Life Sciences

PDF
Print
Monday, 30 November 2009
There are no translations available.

Wizyta w Department of Plant and Environmental Sciences, Norwegian University of  Life Sciences, Aas, listopad 2010


alt