Ewa Błońska

Drukuj

dr hab. inż. Ewa  Błońska

fota_EBfotaeb

 

Zakład Gleboznawstwa Leśnego

Instytut Ekologii i Hodowli Lasu

Wydział Leśny, Uniwersytet Rolniczy w Krakowie

Al. 29 Listopada 46, 31-425 Kraków

E-mail: Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć.


01.07.2009 r.  obrona pracy doktorskiej pt. „Ocena żyzności świeżych siedlisk niżowych w oparciu o właściwości bio-fizyko-chemiczne gleb leśnych”,

01.10.2009-01.10.2011 r. asystent w Katedrze Gleboznawstwa Leśnego

od 01.10.2011 r. adiunkt w Katedrze Gleboznawstwa Leśnego


Wykształcenie

1995-2000 Liceum Ogólnokształcące we Włoszczowie

2000-2005 Uniwersytet Rolniczy im H. Kołłątaja w Krakowie,  Wydział Leśny, kierunek: ochrona zasobów leśnych. Praca magisterska napisana w Katedrze Gleboznawstwa Leśnego pod kierunkiem dr hab. inż. Ewy Sikorskiej prof. UR  pt. „Charakterystyka siedlisk i drzewostanów rezerwatu leśnego Czarna Rózga”

2004-2005 Akademia Górniczo-Hutnicza, Wydział Matematyki Stosowanej, Studium Podyplomowe Zastosowań Informatyki

2005-2009 Studium Doktoranckie Uniwersytetu Rolniczego w Krakowie. Praca doktorska napisana  w Katedrze Gleboznawstwa Leśnego pod kierunkiem  dr hab. inż. Kazimierza Januszka prof. UR pt. „Ocena żyzności świeżych siedlisk niżowych w oparciu o właściwości bio-fizyko-chemiczne gleb leśnych”

2009-2010 Politechnika Krakowska, Centrum Pedagogiki i Psychologii Politechniki Krakowskiej, Studium Pedagogiczne


Publikacje w recenzowanych czasopismach naukowych

2017

Błońska E., Kacprzyk M., Spólnik A. 2017. Effect of deadwood of different tree species in various stages of decomposition on biochemical soil properties and carbon storage. Ecological Research. DOI 10.1007/s11284-016-1430-3

Klamerus-Iwan A., Błońska E. 2017. Seasonal variability of interception and water wettability of common oak leaves. Ann. For. Res. 60(1):  DOI: 10.15287/afr.2016.706

2016

Błońska E., Lasota J., Zwydak M., Klamerus-Iwan A., Gołąb J. 2016. Restoration of forest soil and vegetation 15 years after landslides in a lower zone of mountains in temperate climates. Ecological Engireening 97:503-515.

Błońska E., Januszek K., Małek S., Wanic T. 2016. Effects of serpentinite fertilizer on the chemical properties and enzyme activity of young spruce soils.  International Agrophysics 30(4): 401-414.

Błońska E., Lasota J., Szuszkiewicz M., Łukasik A., Klamerus-Iwan A. 2016. Assessment of forest soil contamination in Krakow surroundings in relation to the type of stand. Environmental Earth Sciences 75(16): 1-15. DOI 10.1007/s12665-016-6005-7.

Pająk M., Błońska E., Frąc M., Oszust K. 2016. Functional diversity and microbial activity of forest soils that are heavily contaminated by lead and zinc. Water Air and Soil Pollution 227:348. DOI 10.1007/s11270-016-3051-4

Lasota J., Błońska E., Zwydak M. 2016. Relations between Site Characteristics and Spruce Stand Productivity. Baltic Forestry 22(1): 81-89.

Lasota J., Błońska E., Zwydak M. 2016. Warunki glebowe świerczyny nawapiennej (Polysticho−Piceetum) w górnej części regla dolnego Tatr. Sylwan 160(5): 407−415.

Błońska E., Lasota J., Gruba P. 2016. Effect of temperate forest tree species on soil dehydrogenase and urease activities in relation to other properties of soil derived from loess and glaciofluvial sand. Ecological Research 31(5): 655-664.

Łukasik A., Magiera T., Lasota J., Błońska E. 2016. Background Value of Magnetic Susceptibility in Forest Topsoil: Assessment on the basis of studies conducted in forest preserves of Poland. Geoderma 264, 140-149.

2015

Klamerus-Iwan A., Błońska E., Lasota J., Waligórski P., Kalandyk A. 2015. Influence of oil contamination on physical and biological properties of forest soil after using chainsaw. Water Air Soil Pollution 226:389

Lasota J., Błońska E., Zwydak M. 2015. Soil conditions of eutrophic fir forest stands in Beskid Niski and Sądecki. Sylwan 159(9), 767-777

Januszek K., Błońska E., Długa J., Socha J. 2015. Dehydrogenase activity of forest soils depend on the used assay. International Agrophysics 29(1), 47-59.

Gruba P., Socha J., Błońska E., Lasota J. 2015. Effect of variable soil texture, metal saturation of soil organic matter (SOM) and tree species composition on spatial distribution of SOM in forest soils in Poland. Science of the Total Environment. 521-522, 90-100.

Januszek K., Małek S., Błońska E., Barszcz J., Chilarski J. 2015. Application of the Soil Trophic Index for the mountain areas (SIGg) in the assessment of the quality of the dying spruce stands sites. Sylwan 159(5), 419-426.

Błońska E., Małek S., Januszek K., Barszcz J., Wanic T. 2015. Changes in forest soil properties and in spruce stands after dolomite, magnesite and serpentinite fertilization. European Journal of Forest Research 134, 981-990.

Brożek S., Lasota J., Błońska E., Wanic T., Zwydak M. 2015. Evaluation of the mountain sites on the basis of soil trophic index (SIGg). Sylwan 159(8), 684−692.

Januszek K., Błońska E., Wanic T., Małek S. 2015. Phosphatase activities of spruce stand soils after serpentinite fertilization in combination with nitrogen, phosphorus and potassium  fertilizer. Folia Forestalia Polonica, series A 57(2), 82-89.

2014

Lasota J., Błońska E. 2014. Site creating value of forest soil with lithological discontinuities. Sylwan 158(1), 10-17.

Gruba P., Socha J. Błońska E., Lasota J., Suchanek A., Gołąb P. 2014. Influence of parent material on the spatial distribution of organic carbon stock in the forest soils (in Polish). Sylwan 158(6), 443-452.

Gruba P., Błońska E., Lasota J. 2014. Predicting the Concentration of Total Mercury in Mineral Horizons of Forest Soils Varying in Organic Matter and Mineral Fine Fraction Content. Water Air Soil Pollution 225:1924.

Małek S., Januszek K., Keeton W., Barszcz J., Kroczek M., Błońska E., Wanic T. 2014. Preliminary effects of fertilization on ecochemical soil condition in mature spruce stands experiencing dieback in the Beskid Śląski and Żywiecki Mts., Poland. Water Air Soil Pollution 225:1971.

Lasota J., Błońska E., Wanic T., Zwydak M. 2014. The trophic requirements of selected underwood species occurring in forests. Forest Research Papers 75(2), 181-191.

Błońska E., Lasota J. 2014. Biological and biochemical properties in evaluation of forest soil quality. Folia Forestalia Polonica, series A 56(1), 23-30.

Lasota J., Błońska E., Zwydak M., Wanic T. 2014.  The use of particle size distribution of soils in estimating quality of mountain forest sites. Forest Research Papers 75(3), 253-262.

2013

Błońska E., Lasota J., Januszek K. 2013. Relation between properties of humus horizon and oak participation in a Scots pine stands. Soil Science Annual 64(3), 82-87.

Błońska E., Lasota J. 2013. Enzymatic activity of forest Luvisols, EJPAU 16(1), #01. Available Online: http://www.ejpau.media.pl/volume16/issue1/art-01.html

Błońska E., Lasota J., Januszek K. 2013. Variability of enzymatic in forest Cambisols and Brunic Arenosols of Polish lowland areas. Soil Science Annual 64(2), 54-59.

Błońska E., Januszek K. 2013. Usability of enzyme activity in estimation of forest soil quality. Folia Forestalia Polonica, series A 55(1), 18-26.

2012

Lasota J., Błońska E., Wanic T., Więcek Z. 2012. Charakterystyka warunków glebowych gatunków introdukowanych na przykładzie Nadleśnictwa Prószków. Studia i Materiały CEPL w Rogowie 33(4), 121-129.

Błońska E., Lasota J., Januszek K. 2012. Aktywność enzymatyczna leśnych gleb gruntowoglejowych. Soil Science Annual 63(4), 3-8.

2011

Brożek S., Błońska E., Wanic T., Lasota J., Pacanowski P., Zwydak M., Gruba P. 2011. Centrum Edukacji Gleboznawczej Uniwersytetu Rolniczego  im. H. Kołłątaja w Krakowie - nowe perspektywy edukacji leśnej. Studia i Materiały CEPL w Rogowie 32(3), 129-135.

Brożek S., Lasota J., Zwydak M., Wanic T., Gruba P., Błońska E. 2011. Zastosowanie siedliskowego indeksu glebowego (SIG) w diagnozie typów siedlisk leśnych. Roczniki Gleboznawcze 62(4), 133-149

Wanic T.,  Błońska E. 2011. Zastosowanie metody SIG w ocenie przydatności terenów porolnych do hodowli lasu. Roczniki Gleboznawcze 62(4), 173-181.

Błońska E. 2011.  Enzymy glebowe i ich znaczenie w ocenie aktywności biologicznej  gleb leśnych na przykładzie rezerwatów przyrody nizin i wyżyn Polski. Roczniki Gleboznawcze 62(4), 163-172.

Małek S., Januszek K., Barszcz J.,  Błońska E.,  Wanic T., Gąsienica-Fronek W., Kroczek M. 2011. Preliminary assessment of the ecochemical condition of soils after fertilization of younger spruce Picea abies (L.) H.Karst. stands in the Beskid Śląski and Żywiecki Mts. Folia Forestalia Polonica, series A 53(2), 93-103.

Januszek K., Błońska E., Wanic T.,  Dawid A.,  Warchoł M. 2011. Wybrane właściwości gleb świerczyn w Beskidzie Zachodnim rok po nawożeniu  dolomitem, magnezytem i serpentynitem. Roczniki Gleboznawcze 62(1), 1-12.

Błońska E. 2011. Soil enzyme activity as an indicator of changes in forest soil. Polisch Journal of Soil  Science 44(1), 75-80

2010

Brożek S., Gruba P., Lasota J., Zwydak M., Wanic T., Pacanowski P., Błońska E., Różański W. 2010. Opracowanie indeksów jakości gleb dla naturalnych siedlisk leśnych nizin i wyżyn Polski i ich zastosowanie w gospodarce leśnej jako narzędzia w zachowaniu i odtwarzaniu różnorodności lasów. Studia i Materiały CEPL w Rogowie 2(25), 292-303.

Błońska E. 2010.  Enzyme activity in forest peat soils. Folia Forestalia Polonica, series A 52(1), 20-25.

Błońska E., Januszek K. 2010. Wpływ składu gatunkowego drzewostanów na właściwości gleb leśnych. Roczniki Gleboznawcze 61(2), 5-14.

Błońska E. 2010. Seasonal changeability of enzymatic acyivity in soils of selected forest sites. Acta Scientiarum Polonorum Silvarum Colendarum Ratio et Indistria Lignaria 9(3-4), 5-15.

Gruba P., Błońska E., Socha J. 2010. Metodyczne aspekty pomiaru i statystycznej analizy wartości pH gleb. Roczniki Gleboznawcze 61(1), 29-37

Monografie

Brożek S., Błońska E., Lasota J.,Pacanowski P. Zwydak M., Gruba P., Wanic T., Gąsiorek M.,Mazurek R., Nicia P., Zadrożny P., Zaleski T. 2013. Gleby w środowisku przyrodniczym i krajobrazach Europy. Monografia jako przewodnik po zbiorach pierwszego w Polsce Muzeum Gleb Uniwersytetu Rolniczego im. Hugona Kołłątaja w Krakowie.

Lasota J., Błońska E. 2013. Siedliskoznawstwo leśne na nizinach oraz wyżynach Polski. Wydawnictwo Uniwersytetu Rolniczego w Krakowie

Błońska. 2015. Effect of stand species composition on the enzyme activity and organic matter stabilization in forest soil. Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Rolniczego im. Hugona Kołłątaja w Krakowie nr 527. Rozprawy, zeszyt 404, 1-85. ISSN 1899-3486.

Rozdziały w monografiach

Januszek K., Błońska E. 2016. Właściwości biologiczne gleb w lasach na gruntach porolnych , popastwiskowych oraz połąkowych. W: Siedliska leśne zmienione i zniekształcone”. CILP, Warszawa. MNiSzW = 4 pkt

Brożek S., Lasota J., Błońska E., Zwydak M., Wanic T. 2016. Siedliskowy Indeks Glebowy w diagnozie siedlisk górskich. W: Siedliska leśne zmienione i zniekształcone”. CILP, Warszawa. MNiSzW = 4 pkt

Wanic T., Piątek G., Błońska E., Lasota J., Warczyk A., Młynarczyk M., Kubik J., Mazur E., Groszek M., Wasyl A., Frączek R. 2016. Zróżnicowanie siedlisko twórczych właściwości gleb na transekcie w oddziale 187B leśnictwa Wieleń. W: Dni Różnorodności Biologicznej w Leśnym Kompleksie Promocyjnym Lasy Środkowopomorskie Nadleśnictwo Poalnów. EKWITA, Słupsk.

Januszek K., Błońska E. 2006. Aktywność kwaśnej fosfomonoesterazy zewnętrznej powierzchni korzeni siewek sosny zwyczajnej szczepionych i nieszczepionych grzybami ektomikoryzowymi. W: Nowe biotechnologie w polskim szkółkarstwie leśnym. Ektomikoryzy. Kowalski S. (Red.). CILP Warszawa, pp. 198-203.

Januszek K., Błońska E. 2006. Aktywność kwaśnej fosfomonoesterazy zewnętrznej powierzchni korzeni mikoryzowych sadzonek sosny zwyczajnej oraz fosfataz w glebie strefy ryzosferowej i pozaryzosferowej w uprawach na rekultywowanym wyrobisku piasku i w terenie silnie skażonym imisjami przemysłowymi. W: Nowe biotechnologie w polskim szkółkarstwie leśnym. Ektomikoryzy. Kowalski S. (Red.). CILP Warszawa, pp. 358-370.

Błońska E. 2008. Aktywność enzymatyczna gleby jako ocena jej żyzności. Monografia. W: Wielokierunkowość badań w rolnictwie i leśnictwie. Wiśniowska-Kielan B. (Red). Wydawnictwo Uniwersytetu Rolniczego w Krakowie, pp. 217-223.

Błońska E., Pacanowski P., Wojtanowski S., Woźniak S. 2010 Różnorodność gleb leśnych na przykładzie Kampinoskiego Parku Narodowego. W: Homo Naturalis. Człowiek, przyroda, przestrzeń w myśl rozwoju zrównoważonego. Masztalski R. (Red). Oficyna wydawnicza Politechniki Wrocławskiej, pp. 195-201

Kormanek M., Wanic T., Lasota J., Błońska E. 2015. The issue of subsoiling in nurseries. In: Mobile energy system – hydraulics – environment- ergonomics of mobile machines. Technická univerzita vo Zvolene, pp. 51-59.

Januszek K., Małek S., Barszcz J., Błońska E., Wanic T. 2015. Próba rewitalizacji gleb leśnych Beskidu Śląskiego i Beskidu Żywieckiego. W: Ekologiczne i hodowlane uwarunkowania przebudowy drzewostanów świerkowych w Beskidzie Śląskim i Beskidzie Żywieckim, red. S. Małek. Wydawnictwo Uniwersytetu Rolniczego w Krakowie, pp. 295-361 .

Udział w projektach badawczych

 1. Praca doktorska była realizowana w oparciu o grant promotorski pt. „Ocena żyzności świeżych siedlisk niżowych w oparciu o właściwości bio-fizyko-chemiczne gleb leśnych” ze środków na naukę w latach 2008-2010 jako projekt badawczy o nr N N309 297534
 2. Główny wykonawca w pracach objętych grantem Polsko–Norweskiego Funduszu Badań Naukowych PNRF -68-AI-1/07, GN 6401, pt. “Opracowanie indeksów jakości gleb dla naturalnych siedlisk leśnych nizin i wyżyn Polski i ich zastosowanie w leśnictwie”.
 3. Główny wykonawca w projekcie pt. „Opracowanie zaleceń dla praktyki leśnej dotyczące lasów gospodarczych w zakresie diagnozowania typów siedliskowych i typów lasu (potencjalnej roślinności naturalnej, zbiorowisk leśnych) w oparciu o właściwości gleby” finansowanym przez Generalną Dyrekcję Lasów Państwowych.
 4. Główny wykonawca w projekcie pt. Zabiegi hodowlane poprawiające warunki wzrostu, odżywianie i zdrowotność w odnowieniach i drzewostanach zagrożonych na terenie Beskidów ze szczególnym uwzględnieniem rewitalizacji gleb dolomitami oraz nowymi nawozami wieloskładnikowymi o przedłużonym działaniu” finansowanym przez Generalną Dyrekcję Lasów Państwowych (BZ-653/KEkL/08-12/3/08).
 5. Główny wykonawca w projekcie pt. „Dopracowanie diagnozowania siedlisk dla obszarów górskich w oparciu o siedliskowy indeks glebowy (SIG) wprowadzany obecnie do diagnozowania siedlisk terenów nizinnych i wyżynnych” finansowanym przez Generalną Dyrekcję Lasów Państwowych (OR-2717/25/11).
 6. Główny wykonawca w projekcie pt. „Badania nad przestrzenną zmiennością ilości i jakości labilnej frakcji glebowej materii organicznej na tle zmienności podłoża geologicznego i drzewostanów". 2011-2014, finansowany przez NCN (DEC-2011/01/B/NZ9/06879).
 7. Wykonawca w projekcie pt. „Określenie granic wysokościowych stref roślinnych dla lasów górskich z rozbiciem na nadleśnictwa i obręby leśne południowej Polski” finansowanym przez Generalną Dyrekcję Lasów Państwowych (BZ-693/KIL/11-13).
 8. Wykonawca w projekcie pt. Efekty nawożenia magnezytem gleb drzewostanów świerkowych w Masywie Śnieżnika na terenie Leśnictwa Kamienica Nadleśnictwa Lądek Zdrój po 6 latach od nawożenia, 2012-2013, finansowanym przez Regionalną Dyrekcję Lasów Państwowych we Wrocławiu.
 9. Fauna glebowa jako wskaźnik oceny jakości gleb leśnych, 2011, Uniwersytet Rolniczy w Krakowie – program badań młodych naukowców (numer wewnętrzny BM-4403/KGL/11), kierownik.
 10. Przestrzenna zmienność aktywności enzymatycznej w glebach leśnych, 2012, Uniwersytet Rolniczy w Krakowie – program badań młodych naukowców (numer wewnętrzny BM-4409/KGL/12), kierownik.
 11. Wpływ roślinności i podłoża geologicznego na aktywność enzymatyczną oraz ilość i jakość lekkiej frakcji glebowej materii organicznej, 2013, Uniwersytet Rolniczy w Krakowie – program badań młodych naukowców (numer wewnętrzny BM-4421/KGL/13), kierownik.
 12. Monitoring szkółki leśnej w Rzeczycy Małej – kontrola biochemicznych właściwości gleb oraz właściwości fizycznych, 2015 (BZ – 791/291/15-16), kierownik.

Udział w konferencjach

 1. Międzynarodowa Konferencja: “Reforestation challenges”, 27-29.06.2016. Kraków, Effect of organic compost on soil enzyme activities in relation to other soil properties.
 2. Międzynarodowa Konferencja: EuMIXFOR Final Conference, 5-7.10.2016. Praga. Effect of tree species on soil enzyme activities in relation to other soil properties.
 3. Międzynarodowa konferencja European Geosciences Union, 27.04–02.05.2014, Wiedeń – Austria, gdzie została zaprezentowana praca pt. „Spatial variability of the dehydrogenase activity in forest soils”.
 4. II Międzynarodowa Konferencja – Forestry in the Mountains and Industrial Region, 09.2014 Kraków gdzie została zaprezentowana praca pt. Porównanie właściwości fizyko-chemicznych gleb pod drzewostanami świerkowymi w różnej kondycji zdrowotnej”.
 5. II Międzynarodowa Konferencja – Forestry in the Mountains and Industrial Region, 2014 Kraków, gdzie zostały zaprezentowane prace pt. Gleby eutroficznych lasów jodłowych w Beskidzie Niskim i Sądeckim” i „Aktywność enzymatyczna gleb zróżnicowanych górskich siedlisk leśnych wykształconych na gnejsach”.
 6. Międzynarodowa Konferencja „Protection of soil functions–challenges for the future”, 16-18.10.2013, IUNG Puławy, gdzie została zaprezentowana praca pt. „Use of enzyme activity in the evaluation of heavy metal contamination in surface horizons of forest soils”.
 7. Konferencja naukowa “Biologia i ekologia roślin drzewiastych”, 21-23.10.2013, Instytut Dendrologii PAN w Kórniku, gdzie została zaprezentowana praca pt. „Wymagania troficzne wybranych gatunków krzewiastych występujących w lasach”.
 8. VIII Konferencja z cyklu Aktywne metody ochrony przyrody w zrównoważonym leśnictwie „Obce gatunki w lasach”, Rogów, 29-30 marca 2012 roku, gdzie została zaprezentowana praca pt. „Charakterystyka warunków glebowych gatunków introdukowanych na przykładzie Nadleśnictwa Prószków”.
 9. Międzynarodowy Kongres „Eurosoil”, Bari Włochy 2-6 lipiec 2012 roku, gdzie zostały zaprezentowane prace pt. „Soil fauna as a forest soil quality index” i “Poland’s first Soil Museum – project information”.
 10. VII Konferencja Analityczne zastosowania chromatografii cieczowej, Warszawa 25-26.10.2012.
 11. Krajowa III Konferencja Biologiczne Metody Oceny Stanu Środowiska Przyrodniczego, 31.08-2.09.2006, Paradyż, gdzie została zaprezentowana praca pt. „Uwagi dotyczące oznaczania aktywności dehydrogenaz w glebach testem TTC-formazan”.
 12. Międzynarodowa Konferencja “Enzymes in the Environment: Activity, Ecology & Applications”, 17-21.07.2011, Niemcy, Bad Nauheim, gdzie została zaprezentowana praca pt. „Usability of enzyme activity in estimation forest soil quality”.
 13. Międzynarodowy 28 Kongres Polskiego Towarzystwa Gleboznawczego, 5-10.09.2011, Toruń, gdzie została zaprezentowana praca pt. „Aktywność enzymatyczna w zróżnicowanych troficznie glebach leśnych”.
 14. XVI konferencja „Współczesne Zagadnienia Edukacji Leśnej Społeczeństwa”, Rogów, 6-7.12.2011, gdzie została zaprezentowana praca pt. „Centrum Edukacji Gleboznawczej Uniwersytetu Rolniczego im. H. Kołłątaja w Krakowie - nowe perspektywy edukacji leśnej”.
 15. Międzynarodowa Konferencja “Soil Fertility and Productivity, Two Features to be Distinguished” Berlin, 17-20.03.2010, gdzie została zaprezentowana praca pt.“Soil enzymes activities as indicators of forest soil quality”.
 16. IV Ogólnopolska Konferencja Naukowa „ Przyczyny i skutki degradacji środowiska glebowego”, 21-24.09.2010, Czarna k/Ustrzyk Dolnych - Lwów – Dublany, gdzie została zaprezentowana praca pt. „Aktywność enzymatyczna jako wskaźnik zmian zachodzących w glebach leśnych”.
 17. Międzynarodowa Konferencja na 60-lecie Wydziału Leśnego w Krakowie, "Leśnictwo w górach i regionach przemysłowych", 21-22.09.2009, gdzie została zaprezentowana praca pt. „Sezonowa zmienność aktywności enzymatycznej gleb siedlisk leśnych”.
 18. Krajowa I Ogólnopolska Konferencja Doktorantów, Kraków 15.03.2007, gdzie została zaprezentowana praca pt. „Charakterystyka gleb, siedlisk i drzewostanów rezerwatu Czarna Rózga w Nadleśnictwie Przedbórz”.
 19. Krajowa Konferencja Naukowa „Współczesne problemy rozwoju ziem górskich”, Wrocław 25-26.09.2008, gdzie została zaprezentowana praca pt. „Gleby osłabionych drzewostanów świerkowych w Masywie Śnieżnika”.
 20. V Międzynarodowa Konferencja Naukowa „Homo Naturalis – człowiek, przyroda, przestrzeń w myśl rozwoju zrównoważonego”, Wrocław, Złotniki Lubańskie, 31.05- 2.06.2010 gdzie została zaprezentowana praca pt. „Różnorodność gleb leśnych na przykładzie Kampinoskiego Parku Narodowego”.
 21. Ogólnopolska Konferencja Naukowa „Gleby górskie – geneza, właściwości, zagrożenia” Wrocław - Karpacz, 6-9.09.2010 gdzie została zaprezentowana praca pt. „Właściwości bio-fizyko-chemiczne gleb świerczyn w Beskidzie Zachodnim rok po nawożeniu dolomitem, magnezytem i serpentynitem”.
 22. Krajowa II Ogólnopolska Konferencja Doktorantów - wielokierunkowość badań w rolnictwie i leśnictwie, Kraków 15.03.2008, gdzie została zaprezentowana praca pt. „ Aktywność enzymatyczna jako ocena jej żyzności”.
 23. Międzynarodowy Kongres „Eurosoil”, Wiedeń 25-29.08.2008, gdzie została zaprezentowana praca pt. „Aktywność enzymatyczna gleb leśnych a ich produkcyjność”.
 24. Międzynarodowa konferencja „The XXXVIIIth Annual ESNA Meeting”, Kraków 27-29.08.2008, gdzie została zaprezentowana praca pt. „Aktywność enzymatyczna gleb leśnych a ich produkcyjność”.
 25. Międzynarodowy 27 Kongres na 70-lecie Polskiego Towarzystwa Gleboznawczego, Warszawa 3-7.09.2007, gdzie została zaprezentowana praca pt. „Właściwości gleb drzewostanów świerkowych silnie osłabionych i nieosłabionych w Masywie Śnieżnika”.

Otrzymane nagrody i wyróżnienia

 

 1. Nagroda indywidualna III stopnia Rektora Uniwersytetu Rolniczego im. Hugona Kołłątaja w Krakowie za osiągnięcia w dziedzinie naukowej, rok 2015.
 2. Nagroda zespołowa Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego za osiągnięcia dydaktyczne, rok 2015.
 3. Wyróżnienie Wydziału II Nauk Biologicznych i Rolniczych Państwowej Akademii Nauk za wybitną monografię naukową pt. „Gleby w środowisku przyrodniczym i krajobrazach Europy”, rok 2015.
 4. Nagroda zespołowa Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego za osiągnięcia dydaktyczne, rok 2014.
 5. Nagroda zespołowa III stopnia Rektora Uniwersytetu Rolniczego im. Hugona Kołłątaja w Krakowie za osiągnięcia w dziedzinie dydaktycznej, rok 2013.
 6. Stypendium na wsparcie najciekawszych badań w zakresie nauk rolniczych, leśnych lub pokrewnych prowadzonych przez młodych pracowników naukowych Uniwersytetu Rolniczego im. Hugona Kołłątaja w Krakowie, rok 2010.
 7. Stypendium w ramach projektu „InnoGrant- program wspierania innowacyjnej działalności doktorantów”. Projekt finansowany ze środków Unii Europejskiej z Europejskiego Funduszu Społecznego oraz budżetu państwa w ramach Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego, rok 2009.

 

 


 

Publikacje w recenzowanych czasopismach naukowych
2017
1. Błońska E., Kacprzyk M., Spólnik A. 2017. Effect of deadwood of different tree species in various stages of decomposition on biochemical soil properties and carbon storage. Ecological Research. DOI 10.1007/s11284-016-1430-3
2. Klamerus-Iwan A., Błońska E. 2017. Seasonal variability of interception and water wettability of common oak leaves. Ann. For. Res. 60(1): DOI: 10.15287/afr.2016.706
2016
3. Błońska E., Lasota J., Zwydak M., Klamerus-Iwan A., Gołąb J. 2016. Restoration of forest soil and vegetation 15 years after landslides in a lower zone of mountains in temperate climates. Ecological Engireening 97:503-515.
4. Błońska E., Januszek K., Małek S., Wanic T. 2016. Effects of serpentinite fertilizer on the chemical properties and enzyme activity of young spruce soils. International Agrophysics 30(4): 401-414. 5. Błońska E., Lasota J., Szuszkiewicz M., Łukasik A., Klamerus-Iwan A. 2016. Assessment of forest soil contamination in Krakow surroundings in relation to the type of stand. Environmental Earth Sciences 75(16): 1-15. DOI 10.1007/s12665-016-6005-7. 6. Pająk M., Błońska E., Frąc M., Oszust K. 2016. Functional diversity and microbial activity of forest soils that are heavily contaminated by lead and zinc. Water Air and Soil Pollution 227:348. DOI 10.1007/s11270-016-3051-4 7. Lasota J., Błońska E., Zwydak M. 2016. Relations between Site Characteristics and Spruce Stand Productivity. Baltic Forestry 22(1): 81-89. 8. Lasota J., Błońska E., Zwydak M. 2016. Warunki glebowe świerczyny nawapiennej (Polysticho−Piceetum) w górnej części regla dolnego Tatr. Sylwan 160(5): 407−415.
9. Błońska E., Lasota J., Gruba P. 2016. Effect of temperate forest tree species on soil dehydrogenase and urease activities in relation to other properties of soil derived from loess and glaciofluvial sand. Ecological Research 31(5): 655-664.
10. Łukasik A., Magiera T., Lasota J., Błońska E. 2016. Background Value of Magnetic Susceptibility in Forest Topsoil: Assessment on the basis of studies conducted in forest preserves of Poland. Geoderma 264, 140-149.
2015
11. Klamerus-Iwan A., Błońska E., Lasota J., Waligórski P., Kalandyk A. 2015. Influence of oil contamination on physical and biological properties of forest soil after using chainsaw. Water Air Soil Pollution 226:389
12. Lasota J., Błońska E., Zwydak M. 2015. Soil conditions of eutrophic fir forest stands in Beskid Niski and Sądecki. Sylwan 159(9), 767-777
13. Januszek K., Błońska E., Długa J., Socha J. 2015. Dehydrogenase activity of forest soils depend on the used assay. International Agrophysics 29(1), 47-59.
14. Gruba P., Socha J., Błońska E., Lasota J. 2015. Effect of variable soil texture, metal saturation of soil organic matter (SOM) and tree species composition on spatial distribution of SOM in forest soils in Poland. Science of the Total Environment. 521-522, 90-100. 15. Januszek K., Małek S., Błońska E., Barszcz J., Chilarski J. 2015. Application of the Soil Trophic Index for the mountain areas (SIGg) in the assessment of the quality of the dying spruce stands sites. Sylwan 159(5), 419-426.
16. Błońska E., Małek S., Januszek K., Barszcz J., Wanic T. 2015. Changes in forest soil properties and in spruce stands after dolomite, magnesite and serpentinite fertilization. European Journal of Forest Research 134, 981-990.
17. Brożek S., Lasota J., Błońska E., Wanic T., Zwydak M. 2015. Evaluation of the mountain sites on the basis of soil trophic index (SIGg). Sylwan 159(8), 684−692.
18. Januszek K., Błońska E., Wanic T., Małek S. 2015. Phosphatase activities of spruce stand soils after serpentinite fertilization in combination with nitrogen, phosphorus and potassium fertilizer. Folia Forestalia Polonica, series A 57(2), 82-89.
2014 19. Lasota J., Błońska E. 2014. Site creating value of forest soil with lithological discontinuities. Sylwan 158(1), 10-17.
20. Gruba P., Socha J. Błońska E., Lasota J., Suchanek A., Gołąb P. 2014. Influence of parent material on the spatial distribution of organic carbon stock in the forest soils (in Polish). Sylwan 158(6), 443-452.
21. Gruba P., Błońska E., Lasota J. 2014. Predicting the Concentration of Total Mercury in Mineral Horizons of Forest Soils Varying in Organic Matter and Mineral Fine Fraction Content. Water Air Soil Pollution 225:1924.
22. Małek S., Januszek K., Keeton W., Barszcz J., Kroczek M., Błońska E., Wanic T. 2014. Preliminary effects of fertilization on ecochemical soil condition in mature spruce stands experiencing dieback in the Beskid Śląski and Żywiecki Mts., Poland. Water Air Soil Pollution 225:1971. 23. Januszek K., Stępniewska H., Błońska E., Molicka J., Kozieł K., Gdula A., Wójs A. 2014. Impact of aluminium sulphate fertilizer on selected soil properties and the efficiency and quality of pine seedlings in the forest ground tree nursery. Forest Research Papers 75(2), 127-183. 24. Lasota J., Błońska E., Wanic T., Zwydak M. 2014. The trophic requirements of selected underwood species occurring in forests. Forest Research Papers 75(2), 181-191.
25. Błońska E., Lasota J. 2014. Biological and biochemical properties in evaluation of forest soil quality. Folia Forestalia Polonica, series A 56(1), 23-30. 26. Lasota J., Błońska E., Zwydak M., Wanic T. 2014. The use of particle size distribution of soils in estimating quality of mountain forest sites. Forest Research Papers 75(3), 253-262.
2013
27. Błońska E., Lasota J., Januszek K. 2013. Relation between properties of humus horizon and oak participation in a Scots pine stands. Soil Science Annual 64(3), 82-87.
28. Błońska E., Lasota J. 2013. Enzymatic activity of forest Luvisols, EJPAU 16(1), #01. Available Online: http://www.ejpau.media.pl/volume16/issue1/art-01.html
29. Błońska E., Lasota J., Januszek K. 2013. Variability of enzymatic in forest Cambisols and Brunic Arenosols of Polish lowland areas. Soil Science Annual 64(2), 54-59.
30. Błońska E., Januszek K. 2013. Usability of enzyme activity in estimation of forest soil quality. Folia Forestalia Polonica, series A 55(1), 18-26.
2012
31. Lasota J., Błońska E., Wanic T., Więcek Z. 2012. Charakterystyka warunków glebowych gatunków introdukowanych na przykładzie Nadleśnictwa Prószków. Studia i Materiały CEPL w Rogowie 33(4), 121-129.
32. Błońska E., Lasota J., Januszek K. 2012. Aktywność enzymatyczna leśnych gleb gruntowoglejowych. Soil Science Annual 63(4), 3-8.
2011
33. Brożek S., Błońska E., Wanic T., Lasota J., Pacanowski P., Zwydak M., Gruba P. 2011. Centrum Edukacji Gleboznawczej Uniwersytetu Rolniczego im. H. Kołłątaja w Krakowie - nowe perspektywy edukacji leśnej. Studia i Materiały CEPL w Rogowie 32(3), 129-135.
34. Brożek S., Lasota J., Zwydak M., Wanic T., Gruba P., Błońska E. 2011. Zastosowanie siedliskowego indeksu glebowego (SIG) w diagnozie typów siedlisk leśnych. Roczniki Gleboznawcze 62(4), 133-149
35. Wanic T., Błońska E. 2011. Zastosowanie metody SIG w ocenie przydatności terenów porolnych do hodowli lasu. Roczniki Gleboznawcze 62(4), 173-181.
36. Błońska E. 2011. Enzymy glebowe i ich znaczenie w ocenie aktywności biologicznej gleb leśnych na przykładzie rezerwatów przyrody nizin i wyżyn Polski. Roczniki Gleboznawcze 62(4), 163-172.
37. Małek S., Januszek K., Barszcz J., Błońska E., Wanic T., Gąsienica-Fronek W., Kroczek M. 2011. Preliminary assessment of the ecochemical condition of soils after fertilization of younger spruce Picea abies (L.) H.Karst. stands in the Beskid Śląski and Żywiecki Mts. Folia Forestalia Polonica, series A 53(2), 93-103.
38. Januszek K., Błońska E., Wanic T., Dawid A., Warchoł M. 2011. Wybrane właściwości gleb świerczyn w Beskidzie Zachodnim rok po nawożeniu dolomitem, magnezytem i serpentynitem. Roczniki Gleboznawcze 62(1), 1-12.
39. Błońska E. 2011. Soil enzyme activity as an indicator of changes in forest soil. Polisch Journal of Soil Science 44(1), 75-80
2010
40. Brożek S., Gruba P., Lasota J., Zwydak M., Wanic T., Pacanowski P., Błońska E., Różański W. 2010. Opracowanie indeksów jakości gleb dla naturalnych siedlisk leśnych nizin i wyżyn Polski i ich zastosowanie w gospodarce leśnej jako narzędzia w zachowaniu i odtwarzaniu różnorodności lasów. Studia i Materiały CEPL w Rogowie 2(25), 292-303.
41. Błońska E. 2010. Enzyme activity in forest peat soils. Folia Forestalia Polonica, series A 52(1), 20-25.
42. Błońska E., Januszek K. 2010. Wpływ składu gatunkowego drzewostanów na właściwości gleb leśnych. Roczniki Gleboznawcze 61(2), 5-14. 43. Błońska E. 2010. Seasonal changeability of enzymatic acyivity in soils of selected forest sites. Acta Scientiarum Polonorum Silvarum Colendarum Ratio et Indistria Lignaria 9(3-4), 5-15.
44. Gruba P., Błońska E., Socha J. 2010. Metodyczne aspekty pomiaru i statystycznej analizy wartości pH gleb. Roczniki Gleboznawcze 61(1), 29-37
Monografie
1. Brożek S., Błońska E., Lasota J.,Pacanowski P. Zwydak M., Gruba P., Wanic T., Gąsiorek M.,Mazurek R., Nicia P., Zadrożny P., Zaleski T. 2013. Gleby w środowisku przyrodniczym i krajobrazach Europy. Monografia jako przewodnik po zbiorach pierwszego w Polsce Muzeum Gleb Uniwersytetu Rolniczego im. Hugona Kołłątaja w Krakowie.
2. Lasota J., Błońska E. 2013. Siedliskoznawstwo leśne na nizinach oraz wyżynach Polski. Wydawnictwo Uniwersytetu Rolniczego w Krakowie
3. Błońska. 2015. Effect of stand species composition on the enzyme activity and organic matter stabilization in forest soil. Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Rolniczego im. Hugona Kołłątaja w Krakowie nr 527. Rozprawy, zeszyt 404, 1-85. ISSN 1899-3486.
Rozdziały w monografiach
1. Januszek K., Błońska E. 2016. Właściwości biologiczne gleb w lasach na gruntach porolnych , popastwiskowych oraz połąkowych. W: Siedliska leśne zmienione i zniekształcone”. CILP, Warszawa. MNiSzW = 4 pkt
2. Brożek S., Lasota J., Błońska E., Zwydak M., Wanic T. 2016. Siedliskowy Indeks Glebowy w diagnozie siedlisk górskich. W: Siedliska leśne zmienione i zniekształcone”. CILP, Warszawa. MNiSzW = 4 pkt
3. Wanic T., Piątek G., Błońska E., Lasota J., Warczyk A., Młynarczyk M., Kubik J., Mazur E., Groszek M., Wasyl A., Frączek R. 2016. Zróżnicowanie siedlisko twórczych właściwości gleb na transekcie w oddziale 187B leśnictwa Wieleń. W: Dni Różnorodności Biologicznej w Leśnym Kompleksie Promocyjnym Lasy Środkowopomorskie Nadleśnictwo Poalnów. EKWITA, Słupsk.
4. Januszek K., Błońska E. 2006. Aktywność kwaśnej fosfomonoesterazy zewnętrznej powierzchni korzeni siewek sosny zwyczajnej szczepionych i nieszczepionych grzybami ektomikoryzowymi. W: Nowe biotechnologie w polskim szkółkarstwie leśnym. Ektomikoryzy. Kowalski S. (Red.). CILP Warszawa, pp. 198-203.
5. Januszek K., Błońska E. 2006. Aktywność kwaśnej fosfomonoesterazy zewnętrznej powierzchni korzeni mikoryzowych sadzonek sosny zwyczajnej oraz fosfataz w glebie strefy ryzosferowej i pozaryzosferowej w uprawach na rekultywowanym wyrobisku piasku i w terenie silnie skażonym imisjami przemysłowymi. W: Nowe biotechnologie w polskim szkółkarstwie leśnym. Ektomikoryzy. Kowalski S. (Red.). CILP Warszawa, pp. 358-370.
6. Błońska E. 2008. Aktywność enzymatyczna gleby jako ocena jej żyzności. Monografia. W: Wielokierunkowość badań w rolnictwie i leśnictwie. Wiśniowska-Kielan B. (Red). Wydawnictwo Uniwersytetu Rolniczego w Krakowie, pp. 217-223.
7. Błońska E., Pacanowski P., Wojtanowski S., Woźniak S. 2010 Różnorodność gleb leśnych na przykładzie Kampinoskiego Parku Narodowego. W: Homo Naturalis. Człowiek, przyroda, przestrzeń w
myśl rozwoju zrównoważonego. Masztalski R. (Red). Oficyna wydawnicza Politechniki Wrocławskiej, pp. 195-201
8. Kormanek M., Wanic T., Lasota J., Błońska E. 2015. The issue of subsoiling in nurseries. In: Mobile energy system – hydraulics – environment- ergonomics of mobile machines. Technická univerzita vo Zvolene, pp. 51-59.
9. Januszek K., Małek S., Barszcz J., Błońska E., Wanic T. 2015. Próba rewitalizacji gleb leśnych Beskidu Śląskiego i Beskidu Żywieckiego. W: Ekologiczne i hodowlane uwarunkowania przebudowy drzewostanów świerkowych w Beskidzie Śląskim i Beskidzie Żywieckim, red. S. Małek. Wydawnictwo Uniwersytetu Rolniczego w Krakowie, pp. 295-361 .
Udział w projektach badawczych 1. Praca doktorska była realizowana w oparciu o grant promotorski pt. „Ocena żyzności świeżych siedlisk niżowych w oparciu o właściwości bio-fizyko-chemiczne gleb leśnych” ze środków na naukę w latach 2008-2010 jako projekt badawczy o nr N N309 297534
2. Główny wykonawca w pracach objętych grantem Polsko–Norweskiego Funduszu Badań Naukowych PNRF -68-AI-1/07, GN 6401, pt. “Opracowanie indeksów jakości gleb dla naturalnych siedlisk leśnych nizin i wyżyn Polski i ich zastosowanie w leśnictwie”.
3. Główny wykonawca w projekcie pt. „Opracowanie zaleceń dla praktyki leśnej dotyczące lasów gospodarczych w zakresie diagnozowania typów siedliskowych i typów lasu (potencjalnej roślinności naturalnej, zbiorowisk leśnych) w oparciu o właściwości gleby” finansowanym przez Generalną Dyrekcję Lasów Państwowych.
4. Główny wykonawca w projekcie pt. „Zabiegi hodowlane poprawiające warunki wzrostu, odżywianie i zdrowotność w odnowieniach i drzewostanach zagrożonych na terenie Beskidów ze szczególnym uwzględnieniem rewitalizacji gleb dolomitami oraz nowymi nawozami wieloskładnikowymi o przedłużonym działaniu” finansowanym przez Generalną Dyrekcję Lasów Państwowych (BZ-653/KEkL/08-12/3/08).
5. Główny wykonawca w projekcie pt. „Dopracowanie diagnozowania siedlisk dla obszarów górskich w oparciu o siedliskowy indeks glebowy (SIG) wprowadzany obecnie do diagnozowania siedlisk terenów nizinnych i wyżynnych” finansowanym przez Generalną Dyrekcję Lasów Państwowych (OR-2717/25/11).
6. Główny wykonawca w projekcie pt. „Badania nad przestrzenną zmiennością ilości i jakości labilnej frakcji glebowej materii organicznej na tle zmienności podłoża geologicznego i drzewostanów". 2011-2014, finansowany przez NCN (DEC-2011/01/B/NZ9/06879).
7. Wykonawca w projekcie pt. „Określenie granic wysokościowych stref roślinnych dla lasów górskich z rozbiciem na nadleśnictwa i obręby leśne południowej Polski” finansowanym przez Generalną Dyrekcję Lasów Państwowych (BZ-693/KIL/11-13).
8. Wykonawca w projekcie pt. Efekty nawożenia magnezytem gleb drzewostanów świerkowych w Masywie Śnieżnika na terenie Leśnictwa Kamienica Nadleśnictwa Lądek Zdrój po 6 latach od nawożenia, 2012-2013, finansowanym przez Regionalną Dyrekcję Lasów Państwowych we Wrocławiu.
9. Fauna glebowa jako wskaźnik oceny jakości gleb leśnych, 2011, Uniwersytet Rolniczy w Krakowie – program badań młodych naukowców (numer wewnętrzny BM-4403/KGL/11), kierownik.
10. Przestrzenna zmienność aktywności enzymatycznej w glebach leśnych, 2012, Uniwersytet Rolniczy w Krakowie – program badań młodych naukowców (numer wewnętrzny BM-4409/KGL/12), kierownik.
11. Wpływ roślinności i podłoża geologicznego na aktywność enzymatyczną oraz ilość i jakość lekkiej frakcji glebowej materii organicznej, 2013, Uniwersytet Rolniczy w Krakowie – program badań młodych naukowców (numer wewnętrzny BM-4421/KGL/13), kierownik.
12. Monitoring szkółki leśnej w Rzeczycy Małej – kontrola biochemicznych właściwości gleb oraz właściwości fizycznych, 2015 (BZ – 791/291/15-16), kierownik.
Udział w konferencjach
1. Międzynarodowa Konferencja: “Reforestation challenges”, 27-29.06.2016. Kraków, Effect of organic compost on soil enzyme activities in relation to other soil properties.
2. Międzynarodowa Konferencja: EuMIXFOR Final Conference, 5-7.10.2016. Praga. Effect of tree species on soil enzyme activities in relation to other soil properties.
3. Międzynarodowa konferencja European Geosciences Union, 27.04–02.05.2014, Wiedeń – Austria, gdzie została zaprezentowana praca pt. „Spatial variability of the dehydrogenase activity in forest soils”.
4. II Międzynarodowa Konferencja – Forestry in the Mountains and Industrial Region, 09.2014 Kraków gdzie została zaprezentowana praca pt. „Porównanie właściwości fizyko-chemicznych gleb pod drzewostanami świerkowymi w różnej kondycji zdrowotnej”.
5. II Międzynarodowa Konferencja – Forestry in the Mountains and Industrial Region, 2014 Kraków, gdzie zostały zaprezentowane prace pt. „Gleby eutroficznych lasów jodłowych w Beskidzie Niskim i Sądeckim” i „Aktywność enzymatyczna gleb zróżnicowanych górskich siedlisk leśnych wykształconych na gnejsach”.
6. Międzynarodowa Konferencja „Protection of soil functions–challenges for the future”, 16-18.10.2013, IUNG Puławy, gdzie została zaprezentowana praca pt. „Use of enzyme activity in the evaluation of heavy metal contamination in surface horizons of forest soils”.
7. Konferencja naukowa “Biologia i ekologia roślin drzewiastych”, 21-23.10.2013, Instytut Dendrologii PAN w Kórniku, gdzie została zaprezentowana praca pt. „Wymagania troficzne wybranych gatunków krzewiastych występujących w lasach”.
8. VIII Konferencja z cyklu Aktywne metody ochrony przyrody w zrównoważonym leśnictwie „Obce gatunki w lasach”, Rogów, 29-30 marca 2012 roku, gdzie została zaprezentowana praca pt. „Charakterystyka warunków glebowych gatunków introdukowanych na przykładzie Nadleśnictwa Prószków”.
9. Międzynarodowy Kongres „Eurosoil”, Bari Włochy 2-6 lipiec 2012 roku, gdzie zostały zaprezentowane prace pt. „Soil fauna as a forest soil quality index” i “Poland’s first Soil Museum – project information”.
10. VII Konferencja Analityczne zastosowania chromatografii cieczowej, Warszawa 25-26.10.2012.
11. Krajowa III Konferencja Biologiczne Metody Oceny Stanu Środowiska Przyrodniczego, 31.08-2.09.2006, Paradyż, gdzie została zaprezentowana praca pt. „Uwagi dotyczące oznaczania aktywności dehydrogenaz w glebach testem TTC-formazan”.
12. Międzynarodowa Konferencja “Enzymes in the Environment: Activity, Ecology & Applications”, 17-21.07.2011, Niemcy, Bad Nauheim, gdzie została zaprezentowana praca pt. „Usability of enzyme activity in estimation forest soil quality”.
13. Międzynarodowy 28 Kongres Polskiego Towarzystwa Gleboznawczego, 5-10.09.2011, Toruń, gdzie została zaprezentowana praca pt. „Aktywność enzymatyczna w zróżnicowanych troficznie glebach leśnych”.
14. XVI konferencja „Współczesne Zagadnienia Edukacji Leśnej Społeczeństwa”, Rogów, 6-7.12.2011, gdzie została zaprezentowana praca pt. „Centrum Edukacji Gleboznawczej Uniwersytetu Rolniczego im. H. Kołłątaja w Krakowie - nowe perspektywy edukacji leśnej”.
15. Międzynarodowa Konferencja “Soil Fertility and Productivity, Two Features to be Distinguished” Berlin, 17-20.03.2010, gdzie została zaprezentowana praca pt.“Soil enzymes activities as indicators of forest soil quality”.
16. IV Ogólnopolska Konferencja Naukowa „ Przyczyny i skutki degradacji środowiska glebowego”, 21-24.09.2010, Czarna k/Ustrzyk Dolnych - Lwów – Dublany, gdzie została zaprezentowana praca pt. „Aktywność enzymatyczna jako wskaźnik zmian zachodzących w glebach leśnych”.
17. Międzynarodowa Konferencja na 60-lecie Wydziału Leśnego w Krakowie, "Leśnictwo w górach i regionach przemysłowych", 21-22.09.2009, gdzie została zaprezentowana praca pt. „Sezonowa zmienność aktywności enzymatycznej gleb siedlisk leśnych”.
18. Krajowa I Ogólnopolska Konferencja Doktorantów, Kraków 15.03.2007, gdzie została zaprezentowana praca pt. „Charakterystyka gleb, siedlisk i drzewostanów rezerwatu Czarna Rózga w Nadleśnictwie Przedbórz”.
19. Krajowa Konferencja Naukowa „Współczesne problemy rozwoju ziem górskich”, Wrocław 25-26.09.2008, gdzie została zaprezentowana praca pt. „Gleby osłabionych drzewostanów świerkowych w Masywie Śnieżnika”.
20. V Międzynarodowa Konferencja Naukowa „Homo Naturalis – człowiek, przyroda, przestrzeń w myśl rozwoju zrównoważonego”, Wrocław, Złotniki Lubańskie, 31.05- 2.06.2010 gdzie została zaprezentowana praca pt. „Różnorodność gleb leśnych na przykładzie Kampinoskiego Parku Narodowego”.
21. Ogólnopolska Konferencja Naukowa „Gleby górskie – geneza, właściwości, zagrożenia” Wrocław - Karpacz, 6-9.09.2010 gdzie została zaprezentowana praca pt. „Właściwości bio-fizyko-chemiczne gleb świerczyn w Beskidzie Zachodnim rok po nawożeniu dolomitem, magnezytem i serpentynitem”.
22. Krajowa II Ogólnopolska Konferencja Doktorantów - wielokierunkowość badań w rolnictwie i leśnictwie, Kraków 15.03.2008, gdzie została zaprezentowana praca pt. „ Aktywność enzymatyczna jako ocena jej żyzności”.
23. Międzynarodowy Kongres „Eurosoil”, Wiedeń 25-29.08.2008, gdzie została zaprezentowana praca pt. „Aktywność enzymatyczna gleb leśnych a ich produkcyjność”.
24. Międzynarodowa konferencja „The XXXVIIIth Annual ESNA Meeting”, Kraków 27-29.08.2008, gdzie została zaprezentowana praca pt. „Aktywność enzymatyczna gleb leśnych a ich produkcyjność”.
25. Międzynarodowy 27 Kongres na 70-lecie Polskiego Towarzystwa Gleboznawczego, Warszawa 3-7.09.2007, gdzie została zaprezentowana praca pt. „Właściwości gleb drzewostanów świerkowych silnie osłabionych i nieosłabionych w Masywie Śnieżnika”.
Otrzymane nagrody i wyróżnienia
1. Nagroda indywidualna III stopnia Rektora Uniwersytetu Rolniczego im. Hugona Kołłątaja w Krakowie za osiągnięcia w dziedzinie naukowej, rok 2015.
2. Nagroda zespołowa Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego za osiągnięcia dydaktyczne, rok 2015. 3. Wyróżnienie Wydziału II Nauk Biologicznych i Rolniczych Państwowej Akademii Nauk za wybitną monografię naukową pt. „Gleby w środowisku przyrodniczym i krajobrazach Europy”, rok 2015.
4. Nagroda zespołowa Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego za osiągnięcia dydaktyczne, rok 2014.
5. Nagroda zespołowa III stopnia Rektora Uniwersytetu Rolniczego im. Hugona Kołłątaja w Krakowie za osiągnięcia w dziedzinie dydaktycznej, rok 2013.
6. Stypendium na wsparcie najciekawszych badań w zakresie nauk rolniczych, leśnych lub pokrewnych prowadzonych przez młodych pracowników naukowych Uniwersytetu Rolniczego im. Hugona Kołłątaja w Krakowie, rok 2010.
7. Stypendium w ramach projektu „InnoGrant- program wspierania innowacyjnej działalności doktorantów”. Projekt finansowany ze środków Unii Europejskiej z Europejskiego Funduszu Społecznego oraz budżetu państwa w ramach Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego, rok 2009.