• Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Aliquam porta lorem aliquam leo interdum posuere.
 • Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Aliquam porta lorem aliquam leo interdum posuere.
 • Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Aliquam porta lorem aliquam leo interdum posuere.
 • Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Aliquam porta lorem aliquam leo interdum posuere.
 • Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Aliquam porta lorem aliquam leo interdum posuere.
 • Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Aliquam porta lorem aliquam leo interdum posuere.
 • Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Aliquam porta lorem aliquam leo interdum posuere.
 • Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Aliquam porta lorem aliquam leo interdum posuere.
 • Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Aliquam porta lorem aliquam leo interdum posuere.
 • Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Aliquam porta lorem aliquam leo interdum posuere.
 • Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Aliquam porta lorem aliquam leo interdum posuere.
 • Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Aliquam porta lorem aliquam leo interdum posuere.
 • Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Aliquam porta lorem aliquam leo interdum posuere.
 • Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Aliquam porta lorem aliquam leo interdum posuere.
 • Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Aliquam porta lorem aliquam leo interdum posuere.
 • Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Aliquam porta lorem aliquam leo interdum posuere.
 • Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Aliquam porta lorem aliquam leo interdum posuere.
 • Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Aliquam porta lorem aliquam leo interdum posuere.
 • Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Aliquam porta lorem aliquam leo interdum posuere.
 • Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Aliquam 
porta lorem aliquam leo interdum posuere.

Gleboznawstwo leśne- Gospodarka Leśna, stacjonarne

Gleboznawstwo leśne- Gospodarka Leśna- studia stacjonarne

prowadzący dr hab.inż. Kazimierz Januszek prof. UR

Skrócony opis przedmiotu:

Przedmiot obejmuje podstawy mineralogii, petriografi i geologii dynamicznej, w zakresie właściwości głównych minerałów skałotwórczych, właściwości skał glebotwórczych oraz wpływu czynników przeobrażających minerały i skały. Zasadfniczą tematyka jest gleboznawstwo klasyczne, czynniki glebotwórcze, własciwości fizyczne, fizykochemiczne i chemiczne gleb oraz klasyfikacja gleb leśnych Polski. Efekty kształcenia: umiejętności w zakresie przewidywania właściwości skał w oparciu o skład mineralogiczny, właściwości gleb w oparciu o skały macierzyste i geomorfologię terenu, umiejętność oceny jakości gleby i podatności na odkształcanie, szczególnie na erozję i zagęszczanie, na podstawie właściwości fizycznych, fizykochemicznych i chemicznych oraz znajomość klasyfikacji gleb Polski jako podstawy typologii siedlisk leśnych oraz ogólna znajomość światowej bazy gleb – WRB.

Reklama
Reklama