• Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Aliquam porta lorem aliquam leo interdum posuere.
 • Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Aliquam porta lorem aliquam leo interdum posuere.
 • Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Aliquam porta lorem aliquam leo interdum posuere.
 • Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Aliquam porta lorem aliquam leo interdum posuere.
 • Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Aliquam porta lorem aliquam leo interdum posuere.
 • Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Aliquam porta lorem aliquam leo interdum posuere.
 • Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Aliquam porta lorem aliquam leo interdum posuere.
 • Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Aliquam porta lorem aliquam leo interdum posuere.
 • Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Aliquam porta lorem aliquam leo interdum posuere.
 • Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Aliquam porta lorem aliquam leo interdum posuere.
 • Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Aliquam porta lorem aliquam leo interdum posuere.
 • Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Aliquam porta lorem aliquam leo interdum posuere.
 • Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Aliquam porta lorem aliquam leo interdum posuere.
 • Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Aliquam porta lorem aliquam leo interdum posuere.
 • Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Aliquam porta lorem aliquam leo interdum posuere.
 • Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Aliquam porta lorem aliquam leo interdum posuere.
 • Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Aliquam porta lorem aliquam leo interdum posuere.
 • Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Aliquam porta lorem aliquam leo interdum posuere.
 • Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Aliquam porta lorem aliquam leo interdum posuere.
 • Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Aliquam 
porta lorem aliquam leo interdum posuere.

Doniesienia konferencyjne

Wykaz prac prezentowanych na VI Konferencji z cyklu AKTYWNE METODY OCHRONY PRZYRODY W ZRÓWNOWAŻONYM LEŚNICTWIE

Drukuj
wtorek, 11 maja 2010

Wykaz prac prezentowanych na VI Konferencji z cyklu AKTYWNE METODY OCHRONY PRZYRODY W ZRÓWNOWAŻONYM LEŚNICTWIE, Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego Leśny Zakład Doświadczalny Centrum Edukacji Przyrodniczo-Leśnej w Rogowie, 23-24 marca 2010

 

 • Stanisław Brożek, Piotr Gruba, Jarosław Lasota, Maciej Zwydak, Tomasz Wanic, Piotr Pacanowski, Ewa Błońska, Wojciech Różański. Uniwersytet Rolniczy w Krakowie.

Opracowanie indeksów jakości gleb dla naturalnych siedlisk leśnych nizin i wyżyn Polski i ich zastosowanie w gospodarce leśnej jako narzędzia w odtwarzaniu i zachowaniu różnorodności lasów. Referat.

 

 • Lasota Jarosław, Pacanowski Piotr, Zwydak Maciej. Uniwersytet Rolniczy w Krakowie.

Gleby grądów zboczowych Acer platanoides – Tilia cordata obszaru Pojezierzy Wschodniobałtyckich>. Poster

 

 • Tomasz Wanic.Uniwersytet Rolniczy w Krakowie.

Warunki glebowe zbiorowiska wilgotnej buczyny niżowej ze szczyrem Fagus sylvatica – Mercurialis perennis na tle żyznych buczyn niżowych Galio odorati – Fagetum. Poster

 

 

Wykaz prac prezentowanych na International Conference on Soil Fertility and Productivity

Drukuj
wtorek, 11 maja 2010
Wykaz prac prezentowanych na International Conference on Soil Fertility and Productivity, Two Features to be Distinguished, Humboldt Universitaet, Berlin, Germany, March 17-20, 2010

 • An aplication of soil quality concept in silviculture

Stanisław Brożek, Maciej Zwydak, Tomasz Wanic, Piotr Gruba, Jarosław Lasota

 

 • Assessment of calcium status in acid forest soils of Poland

Piotr Gruba, Jan Mulder, Stanisław Brożek

 

 • The influence of Norway Spruce stand on the biomodifications of Carpathian beech forest site

Tomasz Wanic, Piotr Dzumek

 

 • Soil enzymes activities as indicators of forest soil quality

Ewa Błońska

 


Reklama
Reklama