• Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Aliquam porta lorem aliquam leo interdum posuere.
 • Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Aliquam porta lorem aliquam leo interdum posuere.
 • Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Aliquam porta lorem aliquam leo interdum posuere.
 • Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Aliquam porta lorem aliquam leo interdum posuere.
 • Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Aliquam porta lorem aliquam leo interdum posuere.
 • Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Aliquam porta lorem aliquam leo interdum posuere.
 • Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Aliquam porta lorem aliquam leo interdum posuere.
 • Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Aliquam porta lorem aliquam leo interdum posuere.
 • Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Aliquam porta lorem aliquam leo interdum posuere.
 • Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Aliquam porta lorem aliquam leo interdum posuere.
 • Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Aliquam porta lorem aliquam leo interdum posuere.
 • Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Aliquam porta lorem aliquam leo interdum posuere.
 • Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Aliquam porta lorem aliquam leo interdum posuere.
 • Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Aliquam porta lorem aliquam leo interdum posuere.
 • Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Aliquam porta lorem aliquam leo interdum posuere.
 • Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Aliquam porta lorem aliquam leo interdum posuere.
 • Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Aliquam porta lorem aliquam leo interdum posuere.
 • Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Aliquam porta lorem aliquam leo interdum posuere.
 • Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Aliquam porta lorem aliquam leo interdum posuere.
 • Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Aliquam 
porta lorem aliquam leo interdum posuere.

Analizy laboratoryjne

Drukuj

Pobierz w formie pliku pdf

Badane obiekty

Badana cecha

metoda badawcza

Norma

Gleba

pH w 1M KCl i w H2O w zakresie 2-9

metoda potencjometryczna

PN-ISO 10390:1997 +

I-01/ PN-ISO 10390:1997 ed.1 z dnia 05.12.2005

- Nog w zakresie 0,01g/kg-40g/kg- Nog w zakresie 0,001%-4%
Metoda Kjeldahla

ISO 11261

- Cog w zakresie 0,01%-100%- Cog w zakresie 0,200 mg – 200 mg
Metoda mineralizacji na sucho z zastosowaniem analizatora LECO CNS 2000

ISO 10694

- Nog w zakresie 0,01-100%
- Nog w zakresie 0,009 mg-100 mg
Metoda mineralizacji na sucho z zastosowaniem analizatora LECO CNS 2000

ISO 13878

-Sog w zakresie 0,01-100%
-Sog w zakresie 0,020mg – 100 mg
Metoda mineralizacji na sucho z zastosowaniem analizatora LECO CNS 2000

?

-Ca w zakresie 0,009 g/kg-100 g/kg
-Mg w zakresie 0,002g/kg-30 g/kg
- Na w zakresie 0,008g/kg-20 g/kg
- K w zakresie 0,032g/kg-50 g/kg
- Mn w zakresie 0,1mg/kg-10000 mg/kg
- P w zakresie 0,005g/kg-20 g/kg
- Zn w zakresie 0,3mg/kg-4000 mg/kg
- Pb w zakresie 1mg/kg-1000 mg/kg
- Cd w zakresie 0,1mg/kg-200 mg/kg
- Cu w zakresie 0,6mg/kg-5000 mg/kg
- S w zakresie 0,005g/kg-20 g/kg
- Fe w zakresie 0,2 mg/kg – 10000 mg/kg
- Al w zakresie 0,03 mg/kg – 5000 mg/kg


woda królewska, Metoda ICP-OES

EN 13346

lub 11466 ?

Woda

pH w zakresie 2-9 (2-12?)

metoda potencjometryczna

PN-C-04642-7:1999 +

I-01/PN-C-04642-7:1999, ed.1 z dnia 05.12.2005

ost.zm. z dnia 08.12.2006

przewodność w zakresie 10 ms/cm-2000 mS/cm

Metoda konduktometryczna

PN-EN-27888:1999+

I-01/PN-EN-27888:1999,

ed. 1 z dnia 05,12,20005

 

- Ca w zakresie 0,11 mg/l- 100 mg/l- Mg w zakresie 0,003mg/l-10 mg/l- Na w zakresie 0,12mg/l-25 mg/l- K w zakresie 0,41mg/l-25 mg/l- Fe w zakresie 0,003mg/l-4 mg/l- Al w zakresie 0,018mg/l-5 mg/l- Mn w zakresie 0,001mg/l-1mg/l- Zn w zakresie 0,003mg/l-4 mg/l- Cu w zakresie 0,009mg/l-2 mg/l- Cd w zakresie 0,001mg/l-0,5 mg/l- Pb w zakresie 0,015mg/l-0,5 mg/l
Metoda ICP-OES

 

Zawartość nieorganicznych anionów
(F-, Cl-, NO2-, NO3-, Br-, PO43-, SO42-)
w zakresie od 0,05 mg/dm3

Metoda chromatografii jonowej w wodzie

 

Woda

Zawartość nieorganicznych kationów
(Li+, Na+, K+, NH4+, Ca2+, Mg2+)
w zakresie od 0,05 mg/dm3

Metoda chromatografii jonowej w wodzie

 

Materiał roślinny

-Nog w zakresie 0,01g/kg-40g/kg
- Nog w zakresie 0,001%-4%

Metoda Kjeldahla

 

- Cog w zakresie 0,01%-100%
- Cog w zakresie 0,200 mg – 200 mg

Metoda mineralizacji na sucho z zastosowaniem analizatora LECO CNS 2000

 

- Nog w zakresie 0,01-100%
- Nog w zakresie 0,009 mg-100 mg

Metoda mineralizacji na sucho z zastosowaniem analizatora LECO CNS 2000

 

- Sog w zakresie 0,01-100%
- Sog w zakresie 0,020mg – 100 mg Metoda mineralizacji na sucho z zastosowaniem analizatora LECO CNS 2000

 

-Ca w zakresie 0,009 g/kg-100 g/kg
-Mg w zakresie 0,002g/kg-30 g/kg
- Na w zakresie 0,008g/kg-20 g/kg
- K w zakresie 0,032g/kg-50 g/kg
- Mn w zakresie 0,1mg/kg-10000 mg/kg
- P w zakresie 0,005g/kg-20 g/kg
- Zn w zakresie 0,3mg/kg-4000 mg/kg
- Pb w zakresie 1mg/kg-1000 mg/kg
- Cd w zakresie 0,1mg/kg-200 mg/kg
- Cu w zakresie 0,6mg/kg-5000 mg/kg
- S w zakresie 0,005g/kg-20 g/kg
kwas azotowy, Metoda ICP-OES

kwas azotowy

Pobierz w formie pliku pdf

 

 
Reklama
Reklama