• Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Aliquam porta lorem aliquam leo interdum posuere.
 • Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Aliquam porta lorem aliquam leo interdum posuere.
 • Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Aliquam porta lorem aliquam leo interdum posuere.
 • Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Aliquam porta lorem aliquam leo interdum posuere.
 • Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Aliquam porta lorem aliquam leo interdum posuere.
 • Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Aliquam porta lorem aliquam leo interdum posuere.
 • Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Aliquam porta lorem aliquam leo interdum posuere.
 • Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Aliquam porta lorem aliquam leo interdum posuere.
 • Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Aliquam porta lorem aliquam leo interdum posuere.
 • Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Aliquam porta lorem aliquam leo interdum posuere.
 • Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Aliquam porta lorem aliquam leo interdum posuere.
 • Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Aliquam porta lorem aliquam leo interdum posuere.
 • Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Aliquam porta lorem aliquam leo interdum posuere.
 • Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Aliquam porta lorem aliquam leo interdum posuere.
 • Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Aliquam porta lorem aliquam leo interdum posuere.
 • Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Aliquam porta lorem aliquam leo interdum posuere.
 • Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Aliquam porta lorem aliquam leo interdum posuere.
 • Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Aliquam porta lorem aliquam leo interdum posuere.
 • Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Aliquam porta lorem aliquam leo interdum posuere.
 • Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Aliquam 
porta lorem aliquam leo interdum posuere.

Stanisław BARAN, doktor nauk leśnych

Drukuj
Stanisław Baran urodził się 24 listopada 1921 r. w Zawoi, w góralskiej rodzinie rolniczej. Jego ojciec, Klemens, był człowiekiem obytym w świecie dzięki służbie w austriackiej armii i wędrówkom dla chleba za ocean, gdzie kilkanaście lat pracował w kopalniach pozostawiając w tym czasie gospodarstwo i troje dzieci pod opieką żony Katarzyny. Dużą część przywiezionych do kraju pieniędzy stracił w wyniku dewaluacji w okresie międzywojennym. Nie żałował ich jednak na kształcenie jedynego syna Stanisława.

Stanisław Baran ukończył w Zawoi 6 klas szkoły powszechnej. Mając 13 lat opuścił dom rodzinny aby mieszkając na stancji u obcych ludzi uczyć się w liceum w Nowym Targu, gdzie w 1945 r. uzyskał świadectwo dojrzałości z zakresu Liceum Przyrodniczego. Liceum to cenił bardzo wysoko. Wyniósł z niego doskonałą znajomość historii, która pasjonowała go przez całe życie, podobnie jak aktualne wydarzenia polityczne.
Lata wojny spędził w rodzinnej Zawoi pracując wraz z rodzicami na gospodarstwie. W 1945 r. zapisał się na Wydział Leśny (Rolniczo-Leśny) Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie. Studia odbył w trudnych powojennych czasach. W 1951 r. uzyskał dyplom inżyniera leśnika i magistra nauk agrotechnicznych po obronie pracy z zakresu ogólnej hodowli lasu. W 1956 r. ożenił się z koleżanką ze studiów Kazimierą Wojtowicz, z którą miał troje dzieci: Teresę, Elżbietę i Andrzeja.

Będąc studentem III roku rozpoczął pracę zawodową w Instytucie Badawczym Leśnictwa, w którym pracował nieprzerwanie do 1963 roku, początkowo pod kierunkiem prof. Edwarda Chodzickiego, później prof. Bolesława Witolda Alexandrowicza. Prace wykonywane przez Stanisława Barana w IBL dotyczyły zawsze tej samej specjalności - gleboznawstwa leśnego i typologii lasów. Realizowane były zespołowo w wielu obiektach leśnych: w nadleśnictwach Rabsztyn, Jeleśnia, Zawoja, w Babiogórskim Parku Narodowym, Górach Świętokrzyskich i in. W tym okresie wykonał także dziesiątki ekspertyz przydatności gleb pod projektowane szkółki i uprawy topolowe. Ekspertyzy te były wysoko oceniane przez odbiorców.

W 1963 roku został przeniesiony służbowo na reaktywowany po wieloletniej przerwie Wydział Leśny Wyższej Szkoły Rolniczej (obecnie Akademii Rolniczej) w Krakowie Podjął tam pracę naukowo-dydaktyczną w Katedrze Urządzania Lasu pod kierunkiem prof Bolesława Witolda Alexandrowicza, a następnie prof. Bolesława Rutkowskiego. Był najbliższym współpracownikiem obu profesorów, służył im doświadczeniem, radą i pomocą jako wybitny i niezastąpiony specjalista. Był zaangażowanym społecznikiem, szczególnie zasłużonym jako wieloletni przewodniczący Rady Oddziałowej Związku Nauczycielstwa Polskiego.

W 1968 r. po obronie pracy doktorskiej na temat stosunków leśno-typologicznych w Beskidzie Wysokim uzyskał stopień doktora nauk leśnych. Pracując na Wydziale Leśnym prowadził ćwiczenia i wykłady zarówno z typologii leśnej jak i z urządzania lasu. Był bardzo wysoko cenionym i lubianym nauczycielem akademickim, opiekunem około 30 prac magisterskich, które odznaczały się wysokim poziomem naukowym. Wiele pracy włożył w rozpoznanie siedlisk Leśnego Zakładu Doświadczalnego w Krynicy i całej Doliny Popradu, szczególnie interesował się jedlinami Sądecczyzny.

Doktor inż. Stanisław Baran był niezrównanym, dociekliwym obserwatorem i znawcą lasów. Wiedzę o lesie zdobywał wykonując setki powierzchni pomiarowych i odkrywek glebowych. Założył ich szczególnie wiele w Karpatach. Dzięki pracom dr Barana określony został wpływ podłoża geologicznego i pionowych stref wysokościowych na naturalną ekspansję buka, jodły i świerka, ich trwałość biologiczną i jakość. Na podstawie wypracowanych przez Niego przesłanek wydzielone zostały obszary górskie predysponowane do przewagi jednego z tych gatunków. Typologia lasów górskich, dziedzina którą tworzyły nie zespoły, lecz jednostki, zawdzięcza dr Stanisławowi Baranowi wyjątkowo dużo.

Dr inż. Stanisław Baran zmarł, 7 grudnia 1998 r, odszedł wybitny leśnik, siedliskoznawca, nauczyciel akademicki i wychowawca wielu pokoleń leśników.
Ewa Sikorska
Żródło: Sylwan 1999, CXLIII, 4, s. 115-117

odst_1_1 (1K)

 
Reklama
Reklama