• Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Aliquam porta lorem aliquam leo interdum posuere.
 • Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Aliquam porta lorem aliquam leo interdum posuere.
 • Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Aliquam porta lorem aliquam leo interdum posuere.
 • Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Aliquam porta lorem aliquam leo interdum posuere.
 • Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Aliquam porta lorem aliquam leo interdum posuere.
 • Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Aliquam porta lorem aliquam leo interdum posuere.
 • Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Aliquam porta lorem aliquam leo interdum posuere.
 • Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Aliquam porta lorem aliquam leo interdum posuere.
 • Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Aliquam porta lorem aliquam leo interdum posuere.
 • Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Aliquam porta lorem aliquam leo interdum posuere.
 • Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Aliquam porta lorem aliquam leo interdum posuere.
 • Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Aliquam porta lorem aliquam leo interdum posuere.
 • Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Aliquam porta lorem aliquam leo interdum posuere.
 • Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Aliquam porta lorem aliquam leo interdum posuere.
 • Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Aliquam porta lorem aliquam leo interdum posuere.
 • Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Aliquam porta lorem aliquam leo interdum posuere.
 • Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Aliquam porta lorem aliquam leo interdum posuere.
 • Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Aliquam porta lorem aliquam leo interdum posuere.
 • Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Aliquam porta lorem aliquam leo interdum posuere.
 • Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Aliquam 
porta lorem aliquam leo interdum posuere.

Ogólnie

Drukuj

Katedrę Gleboznawstwa Leśnego tworzą nauczyciele akademiccy byłej Pracowni Gleboznawstwa Leśnego, zorganizowanej przez prof. dr hab. Bolesława Adamczyka w roku 1967. Początkowo funkcjonowała ona jako jednostka organizacyjna Katedry Szczegółowej Hodowli Lasu, następnie Zakładu Nauki o Siedlisku, później Instytutu Hodowli Lasu jako Zespół Gleboznawstwa Leśnego. Do 1981 r. kierownikiem jednostki był prof. dr hab. Bolesław Adamczyk, wybitny gleboznawca, autor wielu publikacji poświęconych glebom leśnym, współautor „Klasyfikacji gleb leśnych" wydanie II z r. 1973 i „Mapy gleb Polski w skali 1:500 000". Po przejściu prof. B. Adamczyka na Wydział Rolniczy, to jest od roku1981 Pracownia budowała bazę laboratoryjną i dydaktyczną od podstaw i znalazła się w strukturze organizacyjnej początkowo Zakładu, a później Katedry Ekologii Lasu. W 1992 r. została przekształcona w samodzielny Zakład Gleboznawstwa Leśnego, a w 2000 r. w Katedrę Gleboznawstwa Leśnego. Kierownikiem Zakładu i Katedry był do roku 2002 prof. dr hab. Wiesław Maciaszek, który znacząco przyczynił się do rozwoju jednostki, a również młodej kadry naukowej. Obecnie Katedrą kieruje prof. dr hab. Stanisław Brożek.

 
Reklama
Reklama