• Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Aliquam porta lorem aliquam leo interdum posuere.
 • Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Aliquam porta lorem aliquam leo interdum posuere.
 • Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Aliquam porta lorem aliquam leo interdum posuere.
 • Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Aliquam porta lorem aliquam leo interdum posuere.
 • Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Aliquam porta lorem aliquam leo interdum posuere.
 • Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Aliquam porta lorem aliquam leo interdum posuere.
 • Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Aliquam porta lorem aliquam leo interdum posuere.
 • Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Aliquam porta lorem aliquam leo interdum posuere.
 • Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Aliquam porta lorem aliquam leo interdum posuere.
 • Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Aliquam porta lorem aliquam leo interdum posuere.
 • Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Aliquam porta lorem aliquam leo interdum posuere.
 • Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Aliquam porta lorem aliquam leo interdum posuere.
 • Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Aliquam porta lorem aliquam leo interdum posuere.
 • Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Aliquam porta lorem aliquam leo interdum posuere.
 • Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Aliquam porta lorem aliquam leo interdum posuere.
 • Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Aliquam porta lorem aliquam leo interdum posuere.
 • Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Aliquam porta lorem aliquam leo interdum posuere.
 • Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Aliquam porta lorem aliquam leo interdum posuere.
 • Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Aliquam porta lorem aliquam leo interdum posuere.
 • Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Aliquam 
porta lorem aliquam leo interdum posuere.

Gleboznawstwo i ochrona gleb - literatura

Drukuj
wtorek, 24 sierpnia 2010

Geologia:

1.Bolewski A., Manecki A.: Mineralogia szczegółowa. Wyd. PAE, W-wa 1993.

2.Bolewski A., Parochoniak W.: Petrografia. Wyd. Geol., W-wa 1988.

3.Borkowska M., Smulikowski K.: Minerały skałotwórcze. Wyd. Geol., W-wa 1973.

4.Klimaszewski M.: Geomorfologia Polski, t. 1 i 2, PWN, W-wa 1994.5.Klimaszewski M.: Geomorfologia. PWN, W-wa 1994.

6.Książkiewicz M.: Geologia dynamiczna. Wyd. Geol., W-wa 1968.

7.Maślankiewicz K.: Wstęp do nauki o skałach. Wyd. Geol., Warszawa 1967.

8.Oleksynowa K., Tokaj J., Jakubiec L.: Przewodnik do ćwiczeń z gleboznawstwa i geologii. Cz. I. Rozpoznawanie minerałów i skał glebotwórczych. Skrypt AR w Krakowie.

9.Redlicz-Ruhlowa H., Wiśniewska-Żelichowska M.: Podstawy geologii. Wyd. Sz. i Pedagog., W-wa 1988.

10.Stupnicka K.: Geologia regionalna Polski. Wyd. Geol., W wa 1989.

Gleboznawstwo:11.Baran S., Turski R. 1996. Degradacja, ochrona i rekultywacja gleb. Wyd. AR Lublin.

12.Bednarek R., Prusinkiewicz Z. 1997. Geografia gleb. PWN, Warszawa.

13.Brożek S., Zwydak M. 2003. Atlas gleb leśnych Polski. CILP. Warszawa.

14.Buckman H.C., Brady N.C: Gleba i jej właściwości. PWRiL, W-wa 1971.

15.Burges A., Raw F.: Biologia gleby. W-wa 1971.

16.Dobrzański B., Zawadzki S.: Gleboznawstwo. PWRiL, W-wa 1999 Wyd IV.

17.Encyclopedia of Soil Science. Marcel Dekker, Inc. New York 2002.

18.Klasyfikacja gleb leśnych Polski. CILP, Warszawa 2000.

19.Komornicki T. (red.) 1998. Przewodnik do ćwiczeń z gleboznawstwa i geologii. Cz. II. Metody laboratoryjne analizy gleby. Cz. III. Systematyka gleb i gleboznawstwo terenowe. Skrypty AR w Krakowie.

20.Lityński T., Jurkowska H. 1982. Żyzność gleb i odżywianie się roślin. PWN, Warszawa.

21.Ostrowska A., Gawliński S., Szczubiałka Z.: Metody analizy i oceny właściwości gleb i roślin. IOŚ. Warszawa 1991.

22.Ostrowska A., Porębska G., Borzyszkowski J., Król H., Gawliński S.: Właściwości gleb leśnych i metody ich oznaczania. IOŚ. Warszawa 2001.

23.Prusinkiewicz Z. 1994. Leksykon ekologiczno-gleboznawczy. PWN, Warszawa.

24.Pięciojęzyczny Słownik Gleboznawczy. PWN Warszawa 1976.

25.Procedures for soil analysis. Fifth edition. ISRIC FAO. 1995.

26.Soil Atlas of Europe, European Soil Portal, European Soil Bureau. 2005.

27.Starkel L. (red.) 1999. Geografia Polski - Środowisko przyrodnicze. PWN, Warszawa.

28.Systematyka gleb Polski. 1989. Roczniki Gleboznawcze, t. 40.

29.World Reference Base for Soil Resources. ISSS, ISRIC, FAO. 1998. Polska edycja: PTG, Toruń 2003.

 
Reklama
Reklama