Pracownicy naukowi
prof. dr hab. inż. Tadeusz Kowalski

Kontakt

e-mail:
rltkowal@cyf-kr.edu.pl

tel:
+48 12 662 50 35

adres do korespondencji:
Prof. dr hab. inż. Tadeusz Kowalski
Zakład Fitopatologii Leśnej, Mykologii i Fizjologii Drzew
Instytut Ochrony Ekosystemów Leśnych
Wydział Leśny Uniwersytetu Rolniczego
im. H. Kołłątaja w Krakowie
Al. 29 Listopada 46, 31-425 Kraków


Tematyka badawcza

 • Badania nad etiologią chorób pojawiających się w drzewostanach południowej Polski
 • Badania taksonomiczne nad grzybami workowymi i ich anamorfami powiązanymi z symptomami chorobowymi drzew leśnych
 • Badania nad zróżnicowaniem genetycznym grzybów (badania we współpracy z innymi osobami)
 • Grzyby endofityczne drzew leśnych

Kariera naukowa

 • 2004 – nadal - profesor zwyczajny w Zakładzie Fitopatologii Leśnej, Mykologii i Fizjologii Drzew AR (od 2008 r. UR) w Krakowie
 • 1998-2004 - profesor nadzwyczajny w Katedrze Fitopatologii Leśnej AR w Krakowie
 • 1999 – uzyskanie tytułu profesora nauk leśnych
 • 1987-1997 – docent w Instytucie Ochrony Lasu/ Katedrze Fitopatologii Leśnej
 • 1987 – habilitacja na podstawie pracy: „Mikoflora chorych i zamarłych igieł Pinus sylvestris w wybranych drzewostanach w Polsce południowej ze szczególnym uwzględnieniem grzybów osutkowych”
 • 1980 - 1987 - adiunkt w Instytucie Ochrony Lasu na Wydziale Leśnym Akademii Rolniczej w Krakowie
 • 1979 - obrona rozprawy doktorskiej pt.: „Grzyby nadrzewne występujące w uprawach leśnych w różnych wariantach przebudowy drzewostanów sosnowych w GOP na przykładzie powierzchni doświadczalnej IBL w Nadleśnictwie Świerklaniec”. Promotor: Prof. dr Stanisław Domański
 • 1974-1979 - asystent stażysta, asystent, starszy asystent w Instytucie Ochrony Lasu na Wydziale Leśnym AR w Krakowie
 • 1974 - obrona pracy magisterskiej pt.: „Ocena nasilenia występowania osutki sosny w drzewostanach zagrożonych szkodliwymi emisjami przemysłowymi w leśnictwie Dulowa”. Promotor: Prof. dr Stanisław Domański
 • 1969-1974 - studia magisterskie na kierunku leśnictwo, na Wydziale Leśnym Akademii Rolniczej w Krakowie

Doświadczenie naukowe

  Staże i wyjazdy zagraniczne
 • 1991 - Uniwersytet Rolniczy w Uppsala
 • 1990 - Biologische Bundesanstalt, Braunschweig
 • 1981-1983 - Ludwig-Maximilians-Universität, Monachium
 • ETH Zuerich
 • BOKU-Universitaet Wien
 • Universitaet Freiburg
  Projekty badawcze
 • Badania nad nowymi typami objawów chorobowych i ich przyczynami w celu wyjaśnienia roli grzybów mikroskopijnych w powstawaniu i przebiegu wielko powierzchniowych chorób kompleksowych (2004-2007), kierownik grantu
 • Badania taksonomiczno-mikologiczne dla wyjaśnienia etiologii i elementów biologii sprawców objawów chorobowych obserwowanych w drzewostanach iglastych południowej Polski (2008-2011), kierownik grantu
 • Wybrane aspekty etiologii i uwarunkowań procesu zamierania jesionu wyniosłego (Fraxinus excelsior L.) z zastosowaniem metod klasycznych i molekularnych (2012-2015), kierownik grantu

Lista publikacji

 1. Kowalski T., Nawrot-Chorabik K., Grad B., Leszczyński K., 2015, Influence of culture conditions on medium discoloration and mycelial growth of Dothistroma septosporum. Forest Pathology, doi: 10.1111/efp.12243
 2. Kowalski T., Bilański P., Holdenrieder O., 2015,Virulence of Hymenoscyphus albidus and H. fraxineus on Fraxinus excelsior and F. pennsylvanica. PLoS ONE 10(10): e0141592. doi:10.1371/journal.pone.0141592
 3. Kraj W., Kowalski T., 2014. Genetic variability of Hymenoscyphus pseudoalbidus dieback cause of European ash (Fraxinus excelsior L.). J. Phytopathology 162: 218-227.
 4. Kowalski T., Białobrzeski M., Ostafińska A., 2013. The occurrence of Hymenoscyphus pseudoalbidus apothecia in the leaf litter of Fraxinus excelsior stands with ash dieback symptoms in southern Poland. Acta Mycol. 48 (2): 135-146.
 5. Kowalski T., 2013. Foliar diseases of broadleaved trees. In: Infectious Forest Diseases, eds Gonthier P. & Nicolotti G., CAB International, Oxfordshire, UK, pp. 488-518.
 6. Kowalski T., 2013. Zamieranie jesionu. Biblioteczka Leśniczego, zeszyt 359, Wyd. Świat, Warszawa, pp.1-13.
 7. Kraj W., Kowalski T. 2013 Microspatial genetic diversity of Dothistroma septosporum. Forest Pathology 42, doi: 10.1111/j.1439-0329.2012.00791.x
 8. Kowalski T. 2012.Zamieranie jesionu – aspekty taksonomiczne sprawcy choroby [Ash dieback – taxonomical aspects of the disease causal agent]. Sylwan, 156 (4): 262−269.
 9. Kowalski T., Andruch K., 2012. Mycobiota in needles of Abies alba with and without symptoms of Herpotrichia needle browning. For. Path. 42 (3):183–190
 10. Kraj W., Zarek M., Kowalski T. 2012. Genetic variability of Chalara fraxinea, dieback cause of European ash (Fraxinus excelsior L.). Mycological Progress 11:37–45
 11. Kowalski T., Kraj W., Szeszycki T. 2012. Badania nad zamieraniem jesionu w drzewostanach Nadleśnictwa Rokita. Acta Agraria et Silv., Ser. Silv. 50: 3-22.
 12. Kowalski T., Drożyńska K., 2011. Mycobiota in needles and shoots of Pinus nigra following infection by Dothistroma septosporum. Phyton (Horn, Austria), 51, 2, 277-287.
 13. Queloz V., Grünig C.R., Berndt R., Kowalski T., Sieber T.N., Holdenrieder O., 2011, Cryptic speciation in Hymenoscyphus albidus. Forest Path. 41, 133-142.
 14. Kowalski T., Czekaj A., 2010, Symptomy chorobowe i grzyby na zamierających jesionach (Fraxinus excelsior L.) w drzewostanach nadleśnictwa Staszów. Leśne Prace Badawcze 71 (4):357-368.
 15. Kowalski T., Andruch K., 2010, Herpotrichia needle browning on Abies alba in the Lesko Forest District stands: disease intensity and associated fungi. Phytopathologia 55: 21–34.
 16. Kowalski T., Bartnik C. 2010, Morphological variation in colonies of Chalara fraxinea isolated from ash (Fraxinus excelsior L.) stem with symptoms of dieback and effects of temperature on colony growth and structure. Acta Agrobotanica, 63 (1), 99-106.
 17. Kowalski T., Schumacher J., Kehr R. 2010, Das Eschensterben in Europa – Symptome, Erreger und Empfehlungen für die Praxis. (Ash dieback in Europe – symptoms, causes and prognosis). In: Dujesiefken D., (Hrsg.), Jahrbuch der Baumpflege, Haymarket Media Braunschweig, 184–195.
 18. Kowalski T. 2010, Zamieranie jesionu w świetle aktualnego poznania naukowego. Postępy Techniki w Leśnictwie 109, 45-50.
 19. Kraj W., Kowalski T. 2010. Identification of Heterobasidion annosum s.l. species in Poland by RFLP analysis of laccase and manganese dependent peroxidase genes. Dendrobiology 63, 11-19.
 20. Queloz V., Grünig C.R., Berndt R., Kowalski T., Sieber T.N., Holdenrieder O., 2010, Cryptic speciation in Hymenoscyphus albidus. Forest Path. 40,
 21. Grad B., Kowalski T., Kraj W., 2009, Studies on secondary metabolite produced by Chalara fraxinea and its phytotoxic influence on Fraxinus excelsior. Phytopathologia, 54, 61-69.
 22. Kowalski T., 2009, Zamieranie jesionu – nowe aspekty, Głos Lasu nr 9, 10 – 11.
 23. Kowalski T., 2009, Rozprzestrzenienie grzyba Chalara fraxinea w aspekcie procesu chorobowego jesionu w Polsce. Sylwan 10, 668 -674.
 24. Engesser R., Queloz V., Meier F., Kowalski T., Holdenrieder O., 2009. Das Triebsterben der Esche in der Schweiz [Ash dieback in Switzerland]. Wald und Holz 6/2009, 24-27.
 25. Kraj W., Kowalski T., Zarek M., 2009 – Differentiation and genetic structure of Sclerophoma pythiophila (Corda) v. Hoehn. Strains associated with various damage and disease symptoms on Pinus sylvestris L. Acta Agrobotanica 62 (1), 57–65.
 26. Ioos R., Kowalski T., Husson C., and Holdenrieder O. (2009) Rapid in planta detection of Chalara fraxinea by a real-time PCR assay using a dual labelled probe. European Journal of Plant Pathology 125, 329-335.
 27. Kowalski T., Holdenrieder O., 2009 – The teleomorph of Chalara fraxinea. For. Path. 39, 304–308.
 28. Kowalski T., Holdenrieder O., 2009 – Pathogenicity of Chalara fraxinea. For. Path. 39 (1), 1-7.
 29. Kowalski T., Bartnik C. 2008 – Cristulariella depraedans as causal agent of leaf spots of a maple and other trees and shrubs. Acta Mycologica 43(1), 5-12.
 30. Kraj W., Kowalski T. 2008 – Genetic variation in Polish strains of Gremmeniella abietina. For. Path., 38(3), 203-217.
 31. Kowalski T., Holdenrieder O., 2008 – Eine neue Pilzkrankheit an Esche in Europa. Schweiz. Z. Forstwes. 159, 3, 45-50.
 32. Brzezowska E., Jarosz B., Kowalski T., 2007 – Enancjospecyficzna redukcja ketonów aromatycznych w kulturze Pezicula cinnamomea. Acta Sci. Pol., Biotechnologia 6(4), 15-20.
 33. Kowalski T., Materniak P., 2007 – Disease symptoms and their frequency of occurrence in sycamores (Acer pseudoplatanus L.) in the Rymanów Forest Unit Stands. Acta Agrobotanica, 60 (1), 123-133.
 34. Kowalski T. 2007 – Chalara fraxinea – nowo opisany gatunek grzyba na zamierających jesionach w Polsce. Sylwan , 4, 44-48.
 35. Kowalski T. 2007 – Czerwona plamistość igieł sosny. Głos Lasu 2, 16-17.
 36. Kowalski T. 2006 – Tubakia dryina, symptoms and pathogenicity to Quercus robur. Acta Mycol. 41(2), 299-304.
 37. Brzezowska E., Dmochowska-Gładysz J., Jarosz B., Kowalski T., 2006 – Enancjospecyficzna redukcja ketonów aromatycznych w kulturze Gremmeniella abietina. Acta Sci. Pol., Biotechnologia. 5(1-2), 105-110.
 38. Kowalski T. 2006 – Zamieranie jesionu – poszukiwanie przyczyn. Głos Lasu 12, 4-6.
 39. Kostrzewa-Susłow E., Dmochowska-Gładysz J., Oszmiański J., Kowalski T., 2006 – Transformacje mikrobiologiczne bajkaliny i bajkaleiny. Biotechnologia w produkcji żywności. Sesja plakatowa. P–III–67. p. 303-.
 40. Kraj W., Kowalski T., 2006 – Evaluation of genetic diversity of polish strains of Gremmeniella abietina – agent causing pine shoots to die (Pinus spp.). XV FESPB Congress Federation of European Societies of Plant Biology. 17-21 July 2006. Palais des Congres. Lyon-France. Poster.
 41. Kowalski T. 2006 – Chalara fraxinea sp. nov. associated with dieback of ash (Fraxinus excelsior) in Poland. For. Path. 36, 264-270.
 42. Halmschlager E., Kowalski T., 2005 – Endophytic fungi in non-mycorrhizal oak roots. WM Template IMC8 12.8.2005. Australia.
 43. Brzezowska E., Dmochowska-Gładysz J., Kowalski T., 2005 – Abilities of Sclerophoma pythiophila and Epithyrium resinae cultures to transform steroid hormones and their esters. Acta Scientiarum Polonorum. Biotechnologia 4 (1-2), 13-19.
 44. Janeczko T., Dmochowska-Gładysz J., Kuźbik M., Kowalski T., 2005 – Enantiospecific microbial reduction of acetophenone and its methoxy derivatves. XXX-th International Conference Chemistry for agriculture, Jesenik, Czechy 6-9.12.2005, P 80.
 45. Janeczko T., Dmochowska-Gładysz J., Szymczykowska O., Kowalski T., 2005 – Transformations of C-21 steroids by Didymosphaeria igniaria and Chaetomium sp. XXX-th International Conference Chemistry for agriculture, Jesenik, Czechy 6-9.12.2005, P 79.
 46. Kowalski T., Łukomska A., 2005 – Badania nad zamieraniem jesionu (Fraxinus excelsior L.) w drzewostanach Nadleśnictwa Włoszczowa. Acta Agrobotanica, 59, 2, 429-440.
 47. Kraj W., Kowalski T., 2005 – Identification of the polish strains of Chalara ovoidea using RAPD molecular markers. Acta Soc. Bot. Poloniae, 74, 1, 35-42.
 48. Kowalski T., 2003 – Endophytic fungi: V. Mycobiota in living leaves of Acer pseudoplatanus and in necrotic tissues around galls of Drisina glutinosa. Phytopathol. Pol. 29, 23-35.
 49. Halmschlager E., Kowalski T., 2004 – The mycobiota in non-mycorrhizal roots of healthy and declining oaks. Can. J. Bot. 82, 1446-1458.
 50. Kowalski T., 2004 – Endophytic fungi: VI. Mycobiota in living leaves of Ulmus glabra and in necrotic tissues associated with gall-making insects. Phytopathol. Pol. 32, 61-73.
 51. Kraj W., Kowalski T., 2004 – Identification of the polish strains of Chalara ovoidea using RAPD molecular markers. The 14th Congress the Federation of European Societies of Plant Biology, August 2004, Cracow, Poland.
 52. Halmschlager E., Kowalski T., 2003 – Sporothrix inflata, a root-inhabiting fungus of Quercus robur and Q. petraea. Mycological Progress 2(4), 259-266.
 53. Kowalski T., Zych P., 2002 – Fungi isolated from living symptomless shoots of Pinus nigra growing in different site conditions. Österr. Z. Pilzk. 11, 107-116.
 54. Kowalski T., Zych P., 2002 – Endophytic fungi in needles of Pinus nigra growing under different site conditions. Polish Botanical Journal 47(2), 251-257.
 55. Kowalski T., 2002 – Fusarium circinatum – stan zagrożenia chorobowego sosen w Europie. Sylwan, 12, 39-43.
 56. Kowalski T., - 2001 – O zamieraniu jesionów. Trybuna Leśnika Nr 4/359, 6-7.
 57. Kowalski T., 2001 – Choroby zagrażające życiu drzew w Ojcowskim Parku Narodowym. W: Badania naukowe w południowej części wyżyny Krakowsko-Częstochowskiej. Red. J. Partyka. Materiały konferencyjne, Ojców 10 –11.05.2001. s. 186-188.
 58. Kowalski T., 2000 - Czy Gremmeniella abietina zagraża świerkom ? [Does Gremmeniella abietina threaten for spruces ?]. Głos Lasu, Nr 2, 12-13.
 59. Kowalski T., 2000 - Celowość badań genetycznych dla potrzeb taksonomii grzybów i ochrony drzew. W: Malinowski H., (red.). Stan i perspektywy badań z zakresu ochrony lasu. Wyd. Inst. Bad. Leśn., 46-55.
 60. Kowalski T., 2000 – Z badań nad chorobami żołędzi Quercus robur L. w południowej Polsce. W: Malinowski H., (red), Stan i perspektywy badań z zakresu ochrony lasu. Wyd. Inst. Bad. Leśn., 110-117.
 61. Kowalski T., Stańczykiewicz A.., 2000 – Communities of endophytic fungi in twigs and needles of Pinus sylvestris affected to a different degree by air pollution. Phytopathol. Pol., 19, 69-87.
 62. Halmschlager E., Kowalski T., 2000 – Ticogloea guttulata – the first record from oak and the third report world-wide. Österr. Z. Pilzk. 9, 67-73.
 63. Kowalski T., Guzik G., 2000 – Pojawianie się szrotówka (Cameraria ohridella) na kasztanowcu. Głos Lasu, 31, 9, 8-9 i 23.
 64. Łakomy P., Kowalski T., Werner A., 2000 – Preliminary report on distribution of Heterobasidion annosum intersterility groups in Poland. Acta Mycol., 35 (2), 303-309
 65. Kowalski T., Durak E., 2000 – Grzyby endofityczne. IV. Mykobiota w żywych liściach Quercus robur oraz w nekrotycznych tkankach wokół wyrośli Andricus ostrea. Zeszyty Nauk. AR w Krakowie, 29, 25-36.

Prowadzone przedmioty

Studia stacjonarne Studia niestacjonarne
Zakład Fitopatologii Leśnej, Mykologii i Fizjologii Drzew
Instytut Ochrony Ekosystemów Leśnych
Wydział Leśny Uniwersytetu Rolniczego
im. Hugona Kołłątaja w Krakowie
al. 29 Listopada 46
31-425 Kraków