Aktualności

Witamy na stronie Zakładu Fitopatologii Leśnej, Mykologii i Fizjologii Drzew

Można tu znależć informacje dotyczące pracowników Zakładu oraz prowadzonej działalności naukowej i dydaktycznej. Strona została zoptymalizowana pod przeglądarki Firefox i Opera.

Wszelkie uwagi dotyczące zarówno treści jak i działania strony proszę zgłaszać pod adresem: rlzarek@cyf-kr.edu.pl

15.11.2017 Inżynieranci i magistranci

Wszystkie osoby zainteresowane pisaniem pracy inżynierskiej lub magisterskiej w Zakładzie Fitopatologii Leśnej, Mykologii i Fizjologii Drzew w roku 2018 zapraszamy do zapoznania się z aktualnymi propozycjami tematów badawczych. Propozycje prac inżynierskich zamieszczone są tutaj, a tematy prac magisterskich tutaj

02.10.2017 - początek nowego semestru zimowego

11.04.2017 - Informacja dla studentów studiów stacjonarnych II stopnia

Seminaria wspólne dla studentów studiów stacjonarnych II stopnia w semestrze letnim, w roku akademickim 2016/2017, będą realizowane według załączonego harmonogramu w sali 01 na parterze budynku Wydziału Leśnego, we wtorki o godzinie 11:30

21.03.2017 - Informacja dla studentów studiów stacjonarnych I stopnia - 6 semestr

Seminaria wspólne dla studentów studiów stacjonarnych I stopnia w semestrze letnim, w roku akademickim 2016/2017, będą realizowane według załączonego harmonogramu w sali 01 na parterze budynku Wydziału Leśnego, we wtorki o godzinie 9.45.

Zakład Fitopatologii Leśnej, Mykologii i Fizjologii Drzew
Instytut Ochrony Ekosystemów Leśnych
Wydział Leśny Uniwersytetu Rolniczego
im. Hugona Kołłątaja w Krakowie
al. 29 Listopada 46
31-425 Kraków